Psykisk vold kan være vanskelig å oppdage

Psykisk vold

Vold kommer i mange former. Psykisk vold setter ikke tydelige fysiske merker slik fysisk vold kan gjøre.
Den som utøver volden kan være for eksempel kjæreste, eks, samboer eller ektefelle, søsken, foreldre eller voksne barn.
Her kan du lære mer om vold i nære relasjoner. Du kan også finne riktig hjelp, og få oversikt over dine rettigheter.

Hva er psykisk vold?

Psykisk vold defineres gjerne som ord, kroppsspråk og stemmebruk som truer og kontrollerer den andre.

Eksempler kan være både direkte og indirekte trusler, latterliggjøring, å kalle den andre for stygge saker, kontrollere hva den andre får lov til å gjøre eller hvem den andre kan være sammen med, utagerende sjalusi eller å ignorere og avvise den andres følelser.

Hvis en person, uten direkte å si noe truende eller krenkende, allikevel skremmer en annen person til å gjøre noe den ikke vil, eller får den andre til å slutte å gjøre noe den ønsker, kan også dette være psykisk vold.

Psykisk vold setter ikke tydelige fysiske merker slik fysisk vold kan gjøre. Derfor kan den være vanskelig å kjenne igjen og sette ord på. Volden kan likevel sette dype spor i den som utsettes, selv om det ikke er synlig på utsiden. Konsekvenser av gjentatt psykisk vold kan være manglende tro på seg selv og sin egen verdi.

Illustrasjon av krangling

Få hjelp

Det er ulovlig å utsette andre for vold. Hvis du opplever vold nå eller har opplevd det tidligere, så er det viktig at du søker hjelp. Sjekk hva slags hjelp som finnes og hvem du kan kontakte for å få hjelp.

Psykisk vold er også vold. Den er en del av alle andre typer vold. Dette betyr at når du utsettes for andre typer vold, så utsettes du også for psykisk vold.

Kanskje opplever du at en som står deg nær får deg til å føle deg redd, får deg til å gjøre ting du ikke vil, hindrer deg i å leve livet ditt slik du ønsker, eller snakker nedsettende om deg?

Illustrasjon av skilt med piler i ulike retninger

Spør oss

Spørsmål og svar illustrasjon

Tegn på psykisk vold

Tegn på psykisk vold kan være:

  • Trusler som for eksempel «jeg skal drepe deg» eller «hvis du gjør det der, så…»
  • Forsøk på å kontrollere den andre
  • Nedvurdering, krenking og ydmykelse, som for eksempel «du er ikke verdt noe» eller «du er så stygg og feit at ingen kan være glad i deg»
  • Likegyldighet

Rettigheter og beskyttelse

Se filmene våre