Psykisk vold kan være vanskelig å oppdage

Psykisk vold

Vold kommer i mange former. Psykisk vold setter ikke tydelige fysiske merker slik fysisk vold kan gjøre.
Den som utøver volden kan være for eksempel kjæreste, eks, samboer eller ektefelle, søsken, foreldre eller voksne barn.
Her kan du lære mer om vold i nære relasjoner. Du kan også finne riktig hjelp, og få oversikt over dine rettigheter.

Få hjelp

Det er ulovlig å utsette andre for vold. Hvis du opplever vold nå eller har opplevd det tidligere, så er det viktig at du søker hjelp. Sjekk hva slags hjelp som finnes og hvem du kan kontakte for å få hjelp.

Psykisk vold er også vold. Den er en del av alle andre typer vold. Dette betyr at når du utsettes for andre typer vold, så utsettes du også for psykisk vold.

Kanskje opplever du at en som står deg nær får deg til å føle deg redd, får deg til å gjøre ting du ikke vil, hindrer deg i å leve livet ditt slik du ønsker, eller snakker nedsettende om deg?

Illustrasjon av skilt med piler i ulike retninger

Spør oss

Spørsmål og svar illustrasjon

Rettigheter og beskyttelse

Se filmene våre