Psykisk vold kan være vanskelig å oppdage

Psykisk vold

Vold kommer i mange former. Psykisk vold setter ikke tydelige fysiske merker slik fysisk vold kan gjøre.
Den som utøver volden kan være for eksempel kjæreste, eks, samboer eller ektefelle, søsken, foreldre eller voksne barn.
Her kan du lære mer om psykisk vold. Du kan også finne riktig hjelp, og få oversikt over dine rettigheter.

Vis innhold til:

Flere artikler

Få hjelp

Det er ulovlig å utsette andre for vold. Psykisk vold er også vold. Siden psykisk vold ikke etterlater fysiske spor slik fysisk vold kan gjøre, kan den være vanskelig å kjenne igjen og sette ord på.

Det beste rådet vi kan gi er at du må snakke med noen hvis du har en magefølelse på at ikke alt er som det skal. Det gjelder både om du er utsatt for vold, pårørende eller lurer på om du bruker vold. Snakk med noen du har tillit til, og som du vet vil tåle og forstå det du har å fortelle. Det kan være en god venn, et familiemedlem eller en fagperson.

Illustrasjon av skilt med piler i ulike retninger
Flere artikler
Flere artikler

Få hjelp

Opplever du at en som står deg nær stadig får deg til å føle deg redd, får deg til å gjøre ting du ikke vil, hindrer deg i å leve livet ditt slik du ønsker, eller snakker nedsettende om deg? Psykisk vold er også vold, men kan være vanskelig å kjenne igjen og sette ord på.

Hvis du har en magefølelse på at ikke alt er som det skal, anbefaler vi deg å snakke med noen. Noen du har tillit til. Som du vet vil lytte og tåle og forstå det du har å fortelle. Det kan være en god venn, et familiemedlem eller en fagperson.

Søker du etter hjelp i nærheten av der du bor kan du også prøve vårt søk etter hjelpetilbud.

Illustrasjon av skilt med piler i ulike retninger
Flere artikler
Flere artikler

Få hjelp

Kjenner du noen som hindres av en nærstående i å leve livet sitt slik de ønsker eller som stadig utsettes for ydmykelser, trusler eller kontroll? Hen som utsettes for psykisk vold, kan streve med å erkjenne og sette ord på volden. Kanskje du kan hjelpe? Kanskje du også trenger råd om hvordan du kan hjelpe?

Illustrasjon av skilt med piler i ulike retninger
Flere artikler
Flere artikler

Få hjelp

Kan det være at du griper til vold når noe blir vanskelig? Muligens er du usikker på om du utsetter andre for vold? Ofte er det vanskelig å erkjenne at man bruker vold. Enten du er usikker eller du erkjenner at du har et voldsproblem, kan du imidlertid få hjelp.

Nedenfor kan du lese om hva slags hjelp som finnes og hvem du kan kontakte for å få hjelp.

Du kan også prøve vårt søk etter hjelpetilbud og finne hjelp i nærheten av der du bor.

Illustrasjon av skilt med piler i ulike retninger
Flere artikler

Spør oss

Flere artikler

Se filmene våre