En jente utsatt for digital vold og nettovergrep.

Digital vold

Internett og mobiltjenester kan dessverre misbrukes til å trakassere, krenke, overvåke,
true, utpresse, spre privat informasjon og private bilder av andre, og til å vise eller direkteoverføre overgrep.
Dette kalles gjerne nettovergrep, nettrelaterte overgrep eller digital vold.

illustrasjon av mobilskjerm

På internettet gjelder de samme lovene og reglene som ellers i samfunnet. Det er viktig at du søker hjelp hvis du opplever nettovergrep eller digital vold.

Spør oss

Spørsmål og svar illustrasjon

Se filmene våre