Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva kan politiet gjøre ved vold og overgrep?

Snakk med politiet dersom du har vært utsatt for vold i nære relasjoner eller seksuelle overgrep

Har du vært utsatt for vold eller overgrep, enten nylig eller for en stund siden? Politiet kan gi råd og veiledning, ta imot anmeldelse og vurdere behov for beskyttelse.

Både vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep er straffbare handlinger som politiet har plikt til å etterforske. Å anmelde kan være et viktig skritt på veien ut av en voldelig relasjon.

Se film om hvordan du møtes hos politiet:

 

Om å anmelde

Politiet må kjenne til at noe straffbart har skjedd for å kunne gripe inn og etterforske. Det kan skje ved at du som fornærmet anmelder forholdet, eller at noen andre – på vegne av deg – informerer politiet. Dersom den straffbare handlingen skjedde for lenge siden – og kanskje er foreldet eller gjerningspersonen er død – kan du fortsatt anmelde.

Huskeliste ved anmeldelse

Når politiet har informasjon om alvorlige saker, vil de i enkelte tilfeller kunne starte etterforskning og opprette straffesak uten at den som har blitt utsatt for vold, har anmeldt forholdet. Dette kalles offentlig påtale.

Du trenger ikke å ha bestemt deg for å anmelde før du kontakter politiet

Politiet kan også være en god samtalepartner og gi råd og veiledning. Du trenger ikke å ha bestemt deg for å anmelde før du kontakter politiet, og du trenger heller ikke oppgi hvem du er eller navnet på andre som er involvert. Politiet tilbyr tolk når det er behov for det.

Trenger du beskyttelse?

Hvis du føler deg truet, vil politiet vurdere løsninger sammen med deg og eventuelt igangsette beskyttelsestiltak.

Beskyttelsestiltak for volds- og trusselutsatte

Kontaktopplysninger

Hvis du er i akutt fare, ring politiet på 112

Telefon til ditt lokale politi 02800

Politiets nettsted

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.no i samarbeid med politiet