Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Maxay booliska sameyn karaan xaalada rabshada iyo xadgudubka?

mann hilser på kvinnelig politioverbetjent

Miyay kugu dhacday rabshad iyo xadgudub, midkood dhawaan ama muddo ka hor? Booliska waxay bixin karaan tallo iyo hagid, helaan wargelinada dambiga oo qiimeeyaan haddii illaalo loo baahanyahay.

Labadaba rabshada xiriirka dhow iyo weerarka galmada iyo xadguudbka waa dambiyo ciqaab mudan oo booliska waajib ku ah inay baaraan. Wargelinta dambiga waxay noqon kartaa tallaabo muhiim ah oo ku aadan ka bixida xiriirka rabshada.

Daawo fiidiyahaan ku saabsan la xiriirida booliska:

 

Booliska waa in la ogyesiiyaa in dambi ciqaab mudan ayaa dhacay si markaas loo farageliyo oo loo baaro. Tani waxay ka imaan kartaa adiga sida dhibane soo wargelinayo dambiga, ama qof kale oo booliska ku ogeysiinayo matalaadaada. Haddii dambiga ciqaabta mudan dhaco muddo ka hor – oo ay adagtahay in la baaro ama dambiilaha dhinto – weli waad wargelinta kartaa dambiga.

Waxyaabaha la xasuusto markii aad wargelineysid dambi.

Markii booliska helo warbixin ku saabsan halista dambiga, waxaa mararka qaar u suurtogaleyso bilaabida baaritaankooda oo bilaabaa dacwadaha dambiilaha iyada oo aan jirin cabasho hore oo uu sameeyay dhibanaha kufsiga. Tani waxaa loo yaqaan ‘dacwad oogista dadweynaha’.

Looma baahna inaad go’aansatid inaad horay u wargelisid dambiga ka hor intaadan la xiriirin booliska

Booliska waxay sidoo kale noqon karaan jaal wadasheekeysi wanaagsan oo tallo iyo hagid bixiyo. Looma baahna inaad go’aansatid inaad horay u wargelisid dambiga ka hor intaadan la xiriirin booliska, ama looma baahno inaad sheegtid magacaaga ama magaca kooxyada kale ee ku lugleh. Booliska waxay bixin kartaa turjubaan markii loo baahdo.

Haddii aad dareentid hanjabaad, booliska way kula shaqeynayaan adiga oo hirgelinayaan tallaabooyinka illaalada haddii ay muhiim tahay.

Tallaabooyinka illaalada ee loogu tallogalay dadka gaartay rabshada iyo hanjabaadaha.

Xiriirka

Haddii aad ku jirtid qatar daran, ka soo wac booliska 112

Kala soo xiriir booliska deegaankaaga 02800

Websaydka booliska: https://www.politi.no/