Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Forberedelse til avhør

ark og penn foreberedelse anmeldelse

Har du anmeldt vold eller overgrep og skal til avhør hos politiet, kan det være lurt å forberede seg. Her har vi laget en huskeliste som kan være nyttig i forberedelsene. Du kan ha med deg bistandsadvokat eller en venn, dersom du ønsker det.

Din forklaring

Når du skal forklare deg for politiet er det flere ting som kan være lurt å tenke over på forhånd:

  • Du har plikt til å fortelle det som er sant (anmelder- og vitneansvaret).
  • Du kan nekte å svare på spørsmål om ting du kan bli straffet for (strpl § 123).
  • Du har rett til å bli tatt godt imot og lyttet til.
  • Det er viktig å fortelle mest mulig, både det som er til din fordel og ulempe, både det du tror er vesentlig og uvesentlig. Først forteller du som regel fritt, så får du spørsmål.
  • Det er helt greit at du ikke husker.
  • Det er helt greit at du må gå tilbake og tilføye eller rette på deg selv.
  • Det er lurt å ta med en liste med navn og kontaktinformasjon på eventuelle vitner.
  • Det er viktig at du forklarer deg BÅDE om det som skjedde, og tiden etterpå. Hvordan har du hatt det etterpå?
  • Du må tilbake til politiet og lese gjennom og underskrive forklaringen din. Da kan du også fortelle mer hvis det er noe du har kommet på i mellomtiden.

Hva er rollene til de andre som er til stede ved avhøret?

Politiet skal lytte og støtte, men de skal også være objektive. Det kan være at politiet stiller ubehagelige spørsmål – dette er for å få belyst saken fra flest mulige vinkler. Det betyr ikke nødvendigvis at de ikke tror på deg.

Bistandsadvokaten er din hjelper og skal være din representant, ikke minst videre i prosessen. Bistandsadvokaten skal sikre at du får forklart deg i spørsmål som er viktige for senere prosesser og kvalitetssikre politiets arbeid. Han/hun har vanligvis ingen aktiv rolle under din forklaring i dag.

Bistandsadvokatens rolle i etterforskning og rettssak

Artikkelen er skrevet i samarbeid med advokatfirmaet Salomon Johansen AS