Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Huskeliste ved anmeldelse

Har du anmeldt vold eller overgrep og skal til avhør hos politiet, kan det være lurt å forberede seg. Her har vi laget en huskeliste med stikkord som kan være nyttig i forberedelsene. Du kan ha med deg bistandsadvokat eller en venn, dersom du ønsker det.

Din forklaring

 • Du har plikt til å fortelle det som er sant (anmelder- og vitneansvaret).
 • Du har lov til ikke å si noe som du kan bli straffet for (strpl § 123).
 • Du har rett til å bli tatt godt imot og lyttet til.
 • Det er viktig å fortelle mest mulig, både det som er til din fordel og ulempe, både det du tror er vesentlig og uvesentlig. Først forteller du som regel fritt, så får du spørsmål.
 • Det er helt greit at du ikke husker.
 • Det er helt greit at du må gå tilbake og tilføye eller rette på deg selv.
 • Det er lurt å ta med en liste med navn og kontaktinformasjon på eventuelle vitner.
 • Det er viktig at du forklarer deg BÅDE om det som skjedde, og tiden etterpå. Hvordan har du hatt det etterpå?
 • Du må tilbake til politiet og lese gjennom og underskrive forklaringen din. Da kan du også fortelle mer hvis det er noe du har kommet på i mellomtiden.

Hva er rollene til de andre som er til stede?

 • Politiet skal lytte og støtte, men de skal også være objektive. Det kan være at politiet stiller ubehagelige spørsmål – dette er for å få belyst saken fra flest mulige vinkler. Det betyr ikke nødvendigvis at de ikke tror på deg.
 • Bistandsadvokaten er din hjelper og skal være din representant, ikke minst videre i prosessen. Bistandsadvokaten skal sikre at du får forklart deg i spørsmål som er viktige for senere prosesser og kvalitetssikre politiets arbeid. Han/hun har vanligvis ingen aktiv rolle under din forklaring i dag.

Bistandsadvokatens rolle i etterforskning og rettssak

 

Artikkelen er skrevet i samarbeid med advokatfirmaet Salomon Johansen AS

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.