Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva skjer når du anmelder vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep eller voldtekt til politiet?

Hva skjer når jeg anmelder? Må jeg anmelde umiddelbart etter at det har skjedd? Må jeg møte personlig? Kan jeg ha med meg noen?

Anmeldelse, forklaring og avhør

Det første som skjer når du anmelder saken til politiet, er at du blir avhørt og må forklare deg om hva som har skjedd.

Dersom politiet blir kontaktet umiddelbart etter at du har blitt utsatt for en straffbar handling, er det vanlig å forklare seg for politiet med én gang. Noen steder kan politiet ta imot forklaring hele døgnet, og du kan forklare deg for politiet umiddelbart etter hendelsen. Dette varierer imidlertid i ulike deler av landet og det kan hende du må vente til neste dag med å forklare deg.

Bør jeg anmelde voldtekt?

Fra politiets ståsted er det viktig at du varsler så raskt du kan. Da kan politiet sikre åstedet og bevis så tidlig som mulig, slik at ikke viktige spor går tapt. Mistenkte og eventuelle vitner bør også avhøres så raskt som mulig. Politiet ønsker likevel at all vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep skal bli anmeldt. Dette gjelder selv om det er en stund siden det skjedde.

Les mer om anmeldelse på politiets egne nettsider

Dersom det har gått en stund siden du ble utsatt for et seksuelt overgrep, vil du vanligvis kunne avtale tid for avhør med politiet på forhånd. Ved vold fra noen som står deg nær, er det ikke alltid mulig å bestille time på forhånd, og i noen tilfeller må man møte opp på politistasjonen for å anmelde.

Forberedelse til avhør

Det er vanlig at politiet gjør video- og/eller lydopptak når du forklarer deg, og at det i etterkant av avhøret blir skrevet et sammendrag. I avhøret blir du også gjort kjent med dine rettigheter og plikter.

Avhør på barnehus

Dersom du er under 16 år, skal politiet som hovedregel foreta et såkalt tilrettelagt avhør på et barnehus slik at du ikke trenger å møte opp på politistasjonen. Samtalen med politiet vil da bli tatt opp på video. Opptaket kan så spilles av i retten slik at du slipper å møte i en eventuell rettsak.

Har du krav på bistandsadvokat?

Du har rett til gratis bistand fra advokat for å vurdere hvorvidt du skal anmelde et seksuelt overgrep eller vold fra noen som står deg nær.

Hvis du anmelder voldtekt eller voldtektsforsøk, har du alltid rett til å ha med deg bistandsadvokat betalt av det offentlige.  Ved vold eller overgrep fra en som står deg nær, vil du vanligvis ha rett til det.

Du har rett til å ha med deg en person du har tillit til, for eksempel en venn når du skal anmelde.

Les om rett til bistandsadvokat

Les om bistandsadvokatens rolle i etterforskning og rettssak

Beskyttelse og besøksforbud

Hvis du føler deg truet av den mistenkte, vil politiet vurdere løsninger sammen med deg og eventuelt tilby deg beskyttelse, for eksempel i form av besøksforbud eller voldsalarm.

Les om beskyttelsestiltak

Konfliktrådet kan også hjelpe ved vold og overgrep

For noen vil en del av bearbeidelsen etter vold eller overgrep kunne være å møte gjerningspersonen på nytt i trygge omgivelser. Det kan særlig være aktuelt i mindre alvorlige saker og det kan være til hjelp hvis saken henlegges. Konfliktrådet kan tilrettelegge for slike møter. Den utsatte bestemmer selv om det er ønskelig å møte i konfliktrådet.

Les om hva konfliktrådet kan gjøre ved vold og overgrep

 

Teksten er skrevet i samarbeid med advokatfirmaet Salomon Johansen AS