Dinutvei - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Her finner du kvalitetssikret informasjon om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Søk etter hjelpetilbud nær deg i vår oversikt. Få svar på det du lurer på om vold og overgrep i spørsmålstjenesten vår.

SocialCtrl – en kampanje mot digital vold

Moderne teknologi kan brukes som våpen. Dette kan ha alvorlige konsekvenser for de som rammes. Dette vil vi øke oppmersomheten om.

Les mer om kampanjen.