Dinutvei - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Her finner du kvalitetssikret informasjon om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Søk etter hjelpetilbud nær deg i vår oversikt. Få svar på det du lurer på om vold og overgrep i spørsmålstjenesten vår.

Navigator

Kan vi hjelpe deg med noe? Bruk navigatoren for å finne informasjonen du trenger

Våre siste filmer

Stalking - personforfølgelse

Animasjonsfilm om hvordan stalking – personforfølgelse føles på kroppen. (01:30)

Les mer om stalking eller personforfølgelse.

Slik møtes du hos Mental helses svartjenester

Filmen forteller om hvem du treffer og hvordan du møtes om du ringer eller tar kontakt med én av Mental helses svartjenester (07:01).

Egen side om filmen

Slik møtes du hos NAV

Filmen gir innblikk i hvordan NAV møter utsatte for vold og overgrep (06:23).

Egen side om filmen