Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Personvern

Sikkerhet og personvern er viktig for oss i dinutvei.no.

Hva er personvern?

Når vi mottar personopplysninger om deg, er vi ansvarlige for å behandle disse opplysningene på en lovlig måte – personvern. Nedenfor kan du lese om hva dinutvei.no gjør for å ivareta ditt personvern.

Hva er personopplysninger?

Når du sender e-post eller stiller spørsmål til spørretjenesten til dinutvei.no deler du informasjon om deg selv eller andre med oss.

Opplysninger som beskriver hvem du er kan være navnet ditt, alderen din, hvor du bor, telefonnummeret ditt, hvor du jobber, studerer eller går på skole, hårfargen din, hobbyene dine, interessene dine, om du har noen sykdommer, beskrivelse av familiesituasjonen din, e-postadressen din eller IP-adressen din for å nevne noen.

Opplysningene ovenfor kalles personopplysninger. Du eier dine egne personopplysninger, og fra du er 18 år gammel bestemmer du selv om og når du vil dele opplysningene med andre. Hvis du er under 18 år kan det noen ganger være slik at foreldrene dine, omsorgspersonen din eller vergen din – eier noen av dine personopplysninger. Da kan de bestemme over disse opplysningene og dele dem for med for eksempel skolen din.

Når du velger å dele personopplysninger med andre, samtykker du i at de som får opplysningene kan bruke informasjonen. At du samtykker, betyr imidlertid ikke at de du deler opplysningene med kan gjøre hva vi vil med informasjonen. Det må på forhånd være avklart hva personopplysningene skal brukes til.

Anonymitet, taushetsplikt og avvergingsplikt

Dinutvei.no samler ikke aktivt inn personopplysninger, da tjenesten i utgangspunktet legger opp til at alle som sender inn spørsmål kan være anonyme. Likevel forekommer det at brukere deler informasjon som kan gjøre det mulig å identifisere hvem brukeren er. Videre er tradisjonell epost også å regne som personopplysninger.

Hvis du bruker skjemaet i spørretjenesten vår og ikke deler navn, telefonnummer, epost- eller bostedsadresse eller andre data som kan avsløre hvem du er i henvendelsen til oss, vil du være anonym. Verken ansatte i dinutvei.no eller de som hjelper oss å svare på spørsmål, får vite hvem du er. Målet med dinutvei.no er å gi deg god informasjon og svare på spørsmål om vold og seksuelle overgrep – uten at du skal trenge å si noe om hvem du er og hvor du bor. Derfor er det viktig for oss å tilby deg å være anonym.

Videre har vi som jobber i dinutvei.no, taushetsplikt. Det betyr at vi aldri deler det du forteller oss med andre, med mindre du gir oss tillatelse til det. Du skal kunne stole på oss.

Vi har samtidig avvergeplikt. Det vil i praksis si at vi har plikt til å melde fra til politi dersom vi får vite at du vil bli utsatt for enkelte alvorlige straffbare handlinger som voldtekt eller alvorlig eller gjentatt vold fra noen som står deg nær, eller handlinger som utgjør en stor fare for livet ditt eller helsa di. Plikten inntrer hvis vi ikke er sikre på at vi kan bringe deg i sikkerhet eller beskytte deg på annen måte. Også hvis vi mener du er i fare for å skade deg selv eller andre eller er i ferd med å utføre enkelte alvorlige straffbare handlinger, som alvorlige voldshandlinger, voldtekt eller seksuelle overgrep mot barn, har vi en lovpålagt plikt til å varsle hvis vi ikke kan hindre handlingene på annen måte. Dersom politiet får melding fra oss, vil de i noen tilfeller spore IP-adresse for å kunne avverge handlinger hvor det er fare for liv og helse. Du kan lese mer om avvergingsplikten på plikt.no.

IP-adresse lagres midlertidig i 7 dager, og slettes deretter automatisk.

Hvordan behandler dinutvei.no dine personopplysninger?

Du velger fritt hva du ønsker å dele av opplysninger om deg selv med dinutvei.no. Ved å dele samtykker du i at vi mottar personopplysninger for å svare på spørsmålene dine. Vi har på vår side alltid en plikt til å behandle personopplysningene dine lovlig. Vi kan ikke bruke opplysningene til noe annet enn å svare på henvendelsen din.

Når du sender inn spørsmål til dinutvei.no, anbefaler vi at du kun deler de opplysningene du mener er nødvendig for at vi skal kunne gi deg et så godt svar som mulig. Ved at du aldri gir fra deg mer opplysninger om deg selv enn nødvendig, ivaretar du ditt eget personvern og verner om privatlivet ditt.

Hvis du har samtykket til at vi kan publisere spørsmålet ditt, legger vi ut spørsmål og svar på nettsiden vår. Vi anonymiserer imidlertid spørsmålene. Det betyr at vi tar bort personopplysninger som kan røpe hvem det er som har sendt oss spørsmål. Spørsmålene som legges ut på dinutvei.no kan leses av andre, og forskere kan også bruke opplysningene hvis de ønsker det.

Hvis du vil stille spørsmål, men ikke ønsker at det publiseres på dinutvei.no, merker du av dette i spørreskjemaet. Da lagrer vi spørsmålet slik at bare du, som har koden, har tilgang til spørsmålet – og svaret vårt.

Du kan når som helst si fra til oss hvis du ønsker at vi skal slette spørsmålet ditt fra dinutvei.no eller hvis du ønsker innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Du har også rett til å korrigere opplysningene dersom de ikke er riktige. Alt dette kan du gjøre ved å kontakte oss via epost eller spørretjenesten. Du kan lese mer om dine rettigheter i NKVTS’ personvernerklæring.

Uavhengig av om har brukt skjemaet i spørretjenesten eller sendt oss vanlig epost, oppbevares opplysninger som kan brukes til å identifisere hvem du er ikke lenger enn hva vi har behov for for å svare på henvendelsen din.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger

Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger på dinutvei.no er Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). NKVTS’ personvernerklæring, finner du her.

Henvendelser vedrørende personvern kan sendes til NKVTS som behandlingsansvarlig på adressen personvern@nkvts.no eller til NKVTS’ personvernombud lasse.raa@nsd.no.

Du kan også henvende deg eller sende klage til Datatilsynet på adressen postkasse@datatilsynet.no.

Les også om informasjonskapsler (cookies).

Les om hvordan du kan skjule besøk på sidene våre.


KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.