Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Personvern

Sikkerhet og personvern er viktig for oss i dinutvei.no.

Hva er personvern?

Når vi mottar personopplysninger om deg, er vi ansvarlige for å behandle disse opplysningene på en lovlig måte – personvern. Nedenfor kan du lese om hva dinutvei.no gjør for å ivareta ditt personvern.

Hva er personopplysninger?

Når du sender e-post eller stiller spørsmål til spørretjenesten til dinutvei.no deler du informasjon om deg selv eller andre med oss.

Opplysninger som beskriver hvem du er, kalles personopplysninger. Det kan være navnet ditt, alderen din, hvor du bor, telefonnummeret ditt, hvor du jobber, studerer eller går på skole, hårfargen din, hobbyene dine, interessene dine, om du har noen sykdommer, beskrivelse av familiesituasjonen din, e-postadressen din eller IP-adressen din for å nevne noen.

Når du sender inn spørsmål til dinutvei.no, anbefaler vi at du kun deler de opplysningene du mener er nødvendig for at vi skal kunne gi deg et så godt svar som mulig. Ved at du aldri gir fra deg mer opplysninger om deg selv enn nødvendig, ivaretar du ditt eget personvern og verner om privatlivet ditt.

Anonymitet

Målet med dinutvei.no er å gi deg god informasjon og svare på spørsmål om vold og seksuelle overgrep – uten at du skal trenge å si noe om hvem du er og hvor du bor.

Hvis du bruker skjemaet i spørretjenesten vår og ikke deler navn, telefonnummer, epost- eller bostedsadresse eller andre data som kan avsløre hvem du er i henvendelsen til oss, vil du være anonym i den forstand at vi som svarer ikke får vite hvem du er.

Imidlertid, er det teknisk mulig for politiet å spore deg via IP-adressen din. Dette er bare aktuelt dersom avvergingsplikten inntrer og politiet varsles. Du kan lese mer om avvergingsplikten og om hvordan vi behandler dine personopplysninger nedenfor.

Taushetsplikt og avvergingsplikt

Vi som jobber i dinutvei.no, har taushetsplikt. Det betyr at vi aldri deler det du forteller oss med andre, med mindre du gir oss tillatelse til det eller det er fare for liv og helse. Da har vi avvergingsplikt.

Avvergingsplikten innebærer at vi har plikt til å melde fra til politi dersom vi får vite at du vil bli utsatt for enkelte alvorlige straffbare handlinger som voldtekt eller alvorlig eller gjentatt vold fra noen som står deg nær, eller handlinger som utgjør en stor fare for livet ditt eller helsa di. Plikten til å varsle politi inntrer hvis vi ikke er sikre på at vi kan bringe deg i sikkerhet eller beskytte deg på annen måte. Også hvis vi mener du er i fare for å skade deg selv eller andre eller er i ferd med å utføre enkelte alvorlige straffbare handlinger, som alvorlige voldshandlinger, voldtekt eller seksuelle overgrep mot barn, har vi en lovpålagt plikt til å varsle hvis vi ikke kan hindre handlingene på annen måte. Dersom politiet får melding fra oss, og du ikke selv har oppgitt navn, telefonnummer eller e-postadresse, vil de kunne finne fram til deg via IP-adressen din.

Les mer om avvergingsplikten på plikt.no.

IP-adressen din lagres kun midlertidig i inntil 7 dager. Deretter slettes den.

Hvordan behandler dinutvei.no dine personopplysninger?

IP-adressen din håndteres på en måte som er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse (jf. avsnittet ovenfor om taushetsplikt og avvergingsplikt).

Utover dette, velger du fritt hva du ønsker å dele av opplysninger for at dinutvei.no skal kunne svare på spørsmålene dine. Vi har på vår side alltid en plikt til å behandle personopplysningene dine lovlig, og med utgangspunkt i at opplysningene er nødvendige for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse (som definert i lovverket Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner). Vi kan ikke bruke opplysningene til noe annet enn å svare på henvendelsen din.

Bare de som besvarer spørsmål for dinutvei.no og teknisk personell hos firmaet som leverer dinutvei.no IT-tjenester har tilgang til det du har skrevet til oss.

Spørreskjema og kode

Når du bruker spørreskjemaet på siden vår, lages en hentekode for å koble spørsmål ditt mot svaret vårt. Hentekoden er unik, bare du kjenner til den, og den hindrer andre i å kople din identitet direkte til et konkret spørsmål. Kommunikasjon og datalagring er kryptert. Spørsmål og svar lagres anonymisert med kobling til kode på ubestemt tid. At det anonymiseres, betyr at vi sletter opplysninger fra spørsmålet som kan røpe hvem det er som har sendt oss det.

Uavhengig av om du har brukt skjemaet i spørretjenesten eller sendt oss vanlig epost, vil opplysninger som kan brukes til å identifisere hvem du er slettes så snart vi har svart deg.

Publisering

Hvis du har samtykket til at vi kan publisere spørsmålet ditt, legger vi ut spørsmål og svar på nettsiden vår. Vi anonymiserer imidlertid spørsmålene. Spørsmålene som legges ut på dinutvei.no kan leses av andre, og forskere kan også bruke opplysningene hvis de ønsker det.

Hvis du vil stille spørsmål, men ikke ønsker at det publiseres på dinutvei.no, merker du av dette i spørreskjemaet. Da lagrer vi spørsmålet slik at bare du, som har koden, har tilgang til spørsmålet – og svaret vårt.

Innsyn og sletting

Du kan når som helst si fra til oss hvis du ønsker at vi skal slette spørsmålet ditt fra dinutvei.no eller hvis du ønsker innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Du må da oppgi hentekoden du fikk da du sendte inn spørsmålet.

Gå fram på følgende måte:

  • gå inn på dinutvei.no og klikk på «Spør oss»
  • velg «Hent svar»
  • oppgi hentekode og klikk deretter «Hent svar»
  • i feltet «Tilbakemelding» kan du f.eks. skrive «Jeg ønsker å slette spørsmålet mitt», klikk deretter «Send tilbakemelding»

Behandlingsansvarlig for personopplysninger

Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger på dinutvei.no er Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

NKVTS’ personvernerklæring, finner du her.

Henvendelser vedrørende personvern kan sendes til:

Les også om informasjonskapsler (cookies).

Les om hvordan du kan skjule besøk på sidene våre.