Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Personvern

Sikkerhet og personvern er viktig for oss i dinutvei.no.

Hva er personvern?

Når vi mottar personopplysninger om deg, er vi ansvarlige for å behandle disse opplysningene på en lovlig måte – personvern. Nedenfor kan du lese om hva dinutvei.no gjør for å ivareta ditt personvern.

Hva er personopplysninger?

Når du sender e-post eller stiller spørsmål til spørretjenesten til dinutvei.no deler du informasjon om deg selv eller andre med oss.

Opplysninger som beskriver hvem du er, kalles personopplysninger. Det kan være navnet ditt, alderen din, hvor du bor, telefonnummeret ditt, hvor du jobber, studerer eller går på skole, hårfargen din, hobbyene dine, interessene dine, om du har noen sykdommer, beskrivelse av familiesituasjonen din, e-postadressen din eller IP-adressen din for å nevne noen.

Du eier dine egne personopplysninger, og fra du er 18 år gammel bestemmer du selv om og når du vil dele opplysningene med andre. Hvis du er under 18 år kan det noen ganger være slik at foreldrene dine, omsorgspersonen din eller vergen din – eier noen av dine personopplysninger. Da kan de bestemme over disse opplysningene og dele dem for med for eksempel skolen din.

Når du velger å dele personopplysninger med andre, samtykker du i at de som får opplysningene kan bruke informasjonen. At du samtykker, betyr imidlertid ikke at de du deler opplysningene med kan gjøre hva de vil med informasjonen. Det må på forhånd være avklart hva personopplysningene skal brukes til.

Når du sender inn spørsmål til dinutvei.no, anbefaler vi at du kun deler de opplysningene du mener er nødvendig for at vi skal kunne gi deg et så godt svar som mulig. Ved at du aldri gir fra deg mer opplysninger om deg selv enn nødvendig, ivaretar du ditt eget personvern og verner om privatlivet ditt.

Anonymitet

Hvis du bruker skjemaet i spørretjenesten vår og ikke deler navn, telefonnummer, epost- eller bostedsadresse eller andre data som kan avsløre hvem du er i henvendelsen til oss, vil du være anonym i den forstand at vi som svarer ikke får vite hvem du er. Målet med dinutvei.no er å gi deg god informasjon og svare på spørsmål om vold og seksuelle overgrep – uten at du skal trenge å si noe om hvem du er og hvor du bor.

Hvis avvergingsplikten inntrer, kan du spores via IP-adressen din. Du kan lese mer om avvergingsplikten og om hvordan vi behandler dine personopplysninger nedenfor.

Taushetsplikt og avvergingsplikt

Vi som jobber i dinutvei.no, har taushetsplikt. Det betyr at vi aldri deler det du forteller oss med andre, med mindre du gir oss tillatelse til det eller det er fare for liv og helse. Da har vi avvergingsplikt.

Avvergingsplikten innebærer at vi har plikt til å melde fra til politi dersom vi får vite at du vil bli utsatt for enkelte alvorlige straffbare handlinger som voldtekt eller alvorlig eller gjentatt vold fra noen som står deg nær, eller handlinger som utgjør en stor fare for livet ditt eller helsa di. Plikten inntrer hvis vi ikke er sikre på at vi kan bringe deg i sikkerhet eller beskytte deg på annen måte. Også hvis vi mener du er i fare for å skade deg selv eller andre eller er i ferd med å utføre enkelte alvorlige straffbare handlinger, som alvorlige voldshandlinger, voldtekt eller seksuelle overgrep mot barn, har vi en lovpålagt plikt til å varsle hvis vi ikke kan hindre handlingene på annen måte. Dersom politiet får melding fra oss, og du ikke selv har oppgitt navn, telefonnummer eller e-postadresse, vil de kunne finne fram til deg via IP-adressen din.

Les mer om avvergingsplikten på plikt.no.

IP-adressen din lagres kun midlertidig i inntil 7 dager. Deretter slettes den.

Hvordan behandler dinutvei.no dine personopplysninger?

Du velger fritt hva du ønsker å dele av opplysninger om deg selv med dinutvei.no. Ved å dele samtykker du i at vi mottar personopplysninger for å svare på spørsmålene dine. Vi har på vår side alltid en plikt til å behandle personopplysningene dine lovlig, og med utgangspunkt i at det er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse og av hensyn til viktige allmenne interesser. Det er i henhold til Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Vi kan ikke bruke opplysningene til noe annet enn å svare på henvendelsen din.

IP-adressen din håndteres på en måte som er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse (jf. avsnittet ovenfor om taushetsplikt og avvergingsplikt).

Spørreskjema og kode

Når du bruker spørreskjemaet på siden vår, lages en hentekode for å koble spørsmål ditt mot svaret vårt. Hentekoden er unik, bare du kjenner til den, og den hindrer andre i å kople din identitet direkte til et konkret spørsmål. Kommunikasjon og datalagring er kryptert. Spørsmål og svar lagres anonymisert med kobling til kode på ubestemt tid. At det anonymiseres, betyr at vi sletter opplysninger fra spørsmålet som kan røpe hvem det er som har sendt oss det.

Uavhengig av om har brukt skjemaet i spørretjenesten eller sendt oss vanlig epost, oppbevares opplysninger som kan brukes til å identifisere hvem du er ikke lenger enn hva vi har behov for for å svare på henvendelsen din.

Publisering

Hvis du har samtykket til at vi kan publisere spørsmålet ditt, legger vi ut spørsmål og svar på nettsiden vår. Vi anonymiserer imidlertid spørsmålene. Spørsmålene som legges ut på dinutvei.no kan leses av andre, og forskere kan også bruke opplysningene hvis de ønsker det.

Hvis du vil stille spørsmål, men ikke ønsker at det publiseres på dinutvei.no, merker du av dette i spørreskjemaet. Da lagrer vi spørsmålet slik at bare du, som har koden, har tilgang til spørsmålet – og svaret vårt.

Innsyn og sletting

Du kan når som helst si fra til oss hvis du ønsker at vi skal slette spørsmålet ditt fra dinutvei.no eller hvis du ønsker innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Du har også rett til å korrigere opplysningene dersom de ikke er riktige. Alt dette kan du gjøre ved å kontakte oss via epost eller spørretjenesten.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger

Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger på dinutvei.no er Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

NKVTS’ personvernerklæring, finner du her.

Henvendelser vedrørende personvern kan sendes til:

Les også om informasjonskapsler (cookies).

Les om hvordan du kan skjule besøk på sidene våre.