Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er dinutvei.no?

Illustrasjonsbilde til siden Om dinutvei.no

Dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Her kan du også spørre oss om det du lurer på.

Målgruppene våre er både utsatte, utøvere og berørte. Fagpersoner, beslutningstakere og organisasjoner skal også kunne finne informasjon og hente kunnskap i veiviseren.

Veiviseren er ikke tenkt som en konkurrent til eksisterende informasjonstjenester på nettet.

Finn hjelp og kvalitetssikret informasjon

Vår ambisjon er at du uavhengig av kjønn, alder, etnisk tilhørighet, funksjonsnivå og politisk og trosmessig ståsted skal finne nyttig informasjon og få kunnskap på disse sidene.

Dinutvei.no skal være en peker til ulike hjelpetilbud over hele landet. Gjennom å sortere og beskrive tilbud (både offentlige, frivillige og private) og gjennom effektiv informasjon og opplysning, skal veiviseren bidra til færre tilfeller av vold og at de som utsettes for eller utøver vold får relevant hjelp så raskt som mulig.

Veiviseren inneholder også fagstoff, blant annet i form av råd og veiledninger, temasider, artikler og henvisning til forskning. Det er rikelig med lenker til andre nettsteder der du kan finne mer informasjon.

Spør oss om det du lurer på

Gjennom spørsmål- og svartjenesten vår – hvor du som stiller spørsmål kan være anonym – kan du kanskje få svar på akkurat det du lurer på og som du ikke har funnet svar på andre steder.

Vi forklarer deg også hvordan du kan skjule besøk på nettsidene våre.

I utgangspunktet inkluderer tjenesten ikke barn og unge under 16 år. Vi antar likevel at en del unge også vil finne veien til og ha nytte av informasjonen i veiviseren. Er du barn eller ungdom, eller du har spørsmål knyttet til barn eller ungdom, oppfordrer vi deg likevel til også å benytte nettsidene til ung.no eller 116 111 Alarmtelefonen for barn og unge.

Samarbeid

Dinutvei.no er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner og driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. En redaksjonell stab ved NKVTS samarbeider med spesialister på fagfeltet om innhold og svarer på spørsmål. Veiviseren ble etablert av NKVTS i samarbeid med de Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Krisesentersekretariatet og Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.).

Vi ønsker innspill. Har du synspunkter, spørsmål eller ønsker å gi ris eller ros, oppfordres du til å skrive til oss på kontakt@dinutvei.no

Hilsen redaksjonen


KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.