Hjelpetilbud ved vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep og voldtekt

Alternativ til Vold (ATV)

ATV har primært et tilbud til dem som utøver vold og overgrep. Noen av ATVs kontorer har også tilbud til utsatte for vold og til barn som lever med vold i familien.

På ATVs nettsted finner du mer informasjon om hva de ulike kontorene tilbyr.

Kort omtale av ATVs tilbud for utsatte for vold eller overgrep på dinutvei.no.


 • Behandling

 • Taushetsplikt

 • Ingen henvisning

 • Rådgivning
Klikk her for å åpne kart i Google Maps
Vær oppmerksom på at Google i noen tilfeller vil kunne spore din IP adresse

Epitel

Nøtterøy Helsesenter, Kjernåsveien 13A, 3142 Vestskogen

Tlf: 47 26 82 30

Nettsted

Epitel hjelper mennesker som blir utsatt for psykisk vold eller utsatt for mennesker med psykopatiske trekk.


 • Ingen henvisning

 • Rådgivning

 • Telefon
Klikk her for å åpne kart i Google Maps
Vær oppmerksom på at Google i noen tilfeller vil kunne spore din IP adresse

Konfliktrådet i Sør-Øst

Avdelingene Skien, Horten og Drammen tilbyr mekling i Telemark, Vestfold og deler av Viken (gamle Buskerud).

Besøksadresser:
Myren 7, 3718 Skien
Vestre Braarudgate 2, 3181 Horten
Bragernes Torg 2 A, 3017 Drammen

Postadresse:
Postboks 47, 3701 Skien

Tlf: 35 11 15 70

E-post: sorost@konfliktraadet.no

Nettsted

Kort omtale av Konfliktrådet på dinutvei.no


 • Gratis

 • Taushetsplikt

 • Ingen henvisning
Klikk her for å åpne kart i Google Maps
Vær oppmerksom på at Google i noen tilfeller vil kunne spore din IP adresse

Konfliktrådet i Troms

Avdelinga tilbyr mekling i Troms: Bardu, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik, Sørreisa, Målselv, Balsfjord, Tromsø, Storfjord, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Skjervøy og på Svalbard: Longyearbyen

Besøksadresse:

Stakkevollveien 9, 9010 Tromsø

Postadresse:

Postboks 497, 9255 Tromsø

Tlf: 77 58 89 90

E-post: troms@konfliktraadet.no

Nettsted

Kort omtale av Konfliktrådet på dinutvei.no


 • Gratis

 • Taushetsplikt

 • Ingen henvisning
Klikk her for å åpne kart i Google Maps
Vær oppmerksom på at Google i noen tilfeller vil kunne spore din IP adresse

Konfliktrådene Nordland

Avdelingene tilbyr mekling i Nordland og følgende kommuner i Troms:
Harstad, Kvæfjord, Skånland, Gratangen, Lavangen, Salangen og Ibestad.

Besøksadresse:

Kongensgate 81, (Politihuset i Bodø) 8006 Bodø
Petter Dassgt. 3, 8656 Mosjøen
Torget 2, 8300 Svolvær

Postadresse:

Postboks 1023, 8001 Bodø

Tlf: 75 40 65 80

E-post: nordland@konfliktraadet.no

Nettsted

Kort omtale av Konfliktrådet på dinutvei.no


 • Gratis

 • Taushetsplikt

 • Ingen henvisning
Klikk her for å åpne kart i Google Maps
Vær oppmerksom på at Google i noen tilfeller vil kunne spore din IP adresse

Konfliktrådet Oslo

Avdelingen tilbyr mekling i Oslo og følgende kommuner i Akershus:
Aurskog-Høland, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum, Nittedal, Ullensaker, Fet, Rælingen, Nes, Skedsmo, Lørenskog, Sørum, Asker, Bærum

Besøksadresse:

Mariboesgate 13, 0183 Oslo

Postadresse:

Postboks 2111 Vika, 0125 Oslo

Tlf: 21 50 71 09

E-post: oslo@konfliktraadet.no

Nettsted

Kort omtale av Konfliktrådet på dinutvei.no


 • Gratis

 • Taushetsplikt

 • Ingen henvisning
Klikk her for å åpne kart i Google Maps
Vær oppmerksom på at Google i noen tilfeller vil kunne spore din IP adresse
1 2 3 13