Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

BASIS – et tilbud til innsatte i fengsel som er dømt for seksuallovbrudd

BASIS er et frivillig tilbud til deg som er dømt og sitter i fengsel for seksuallovbrudd

BASIS er et frivillig tilbud til deg som er dømt og sitter i fengsel for seksuallovbrudd, og som har behov for spesialisert behandling.

BASIS er et landsdekkende tilbud, og behandlingen starter mens du sitter i fengsel. Målet med tilbudet er hindre at de som er dømt for seksuallovbrudd begår nye overgrep. Forkortelsen BASIS står for Behandling av seksuallovbruddsproblematikk i spesialisthelsetjenesten.

Hvordan få tilbudet?

Hvis du er i målgruppen og selv ønsker behandling, vil fengselslege eller psykolog etter en samtale med deg sende en henvisning til BASIS-behandler. BASIS-behandler vil snakke med deg og vurdere om du skal tilbys behandling. BASIS-behandler kan også foreslå andre tiltak som kan passe bedre, dersom du ikke er i målgruppen for BASIS.

Hvis du ønsker å ta imot tilbudet, kan du bli flyttet til et fengsel som tilbyr BASIS. Kriminalomsorgen vil vurdere om overflytning tilfredsstiller krav blant annet med tanke på sikkerhet.

Fra 2020 er BASIS tilgjengelig i utvalgte fengsler over hele landet:

Region Nord

Tromsø fengsel
Trondheim fengsel, inklusive avdeling Leira og avdeling Kongensgate

Region Øst:

Halden fengsel
Romerike fengsel, avdeling Ullersmo og avdeling Kroksrud
Ungdomsenheten på Eidsvoll
Ila fengsel og forvaringsanstalt
Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

Region Vest:

Bergen fengsel
Bjørgvin fengsel, inklusive ungdomsenheten Vest

Region Sørvest:

Åna fengsel
Agder fengsel (fra 2021)

Region Sør:

Nordre Vestfold fengsel, avdeling Horten
Søndre Vestfold fengsel, avdeling Berg og avdeling Larvik

I tillegg til BASIS finnes det i noen fengsler også andre tilbud om hjelp og oppfølging til innsatte som er dømt for seksuallovbrudd. Tilbudene gis enten i gruppe eller individuelt. Det går an å søke seg til et fengsel som har et tilbud som passer deg.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen går ut på at du får jevnlige samtaler med psykolog i fengselet under straffegjennomføringen. Etter løslatelse kan du fortsette å gå til samtaler utenfor fengselet. Behandlingen foregår individuelt, ikke i gruppe. Antallet behandlingstimer og hvor hyppig du trenger behandling, bestemmes ut fra dine behov, og vurderes av psykologen i samarbeid med deg.

Du og psykologen samarbeider om å lage en plan for behandlingen. Behandlingen gis med utgangspunkt i det som kalles Good Lives-modellen. Noen viktige temaer i samtalene vil være: Hva er dine livsmål? Hvordan kan du oppnå livsmålene dine og ha et godt liv uten å begå kriminalitet?

Hvor kan du få mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon, ta kontakt med en fengselsbetjent eller helseavdelingen i fengselet.

Les mer om BASIS på på Sifers (Nasjonalt kompetansesenternettverk for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri) nettsider.

Du kan også ta kontakt med Spesialpoliklinisk enhet (SPE) ved Oslo universitetssykehus dersom du ønsker mer informasjon om BASIS eller øvrige tilbud som retter seg mot seksuallovbruddsproblematikk. SPE holder til på Gaustad sykehus i Oslo og har bred kompetanse på feltet.

E-post Spesialpoliklinisk enhet (SPE): post.spe@ous-hf.no

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei i samarbeid med Helsedirektoratet.

Kilder

oslo-universitetssykehus.no