Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Ny kurs – et behandlingstilbud for å forebygge overgrep

Ny Kurs er et frivillig behandlingstilbud for personer over 18 år som har begått eller er bekymret for å begå overgrep, og som ønsker hjelp. Formålet er å forebygge seksuelle overgrep.

Hvem kan få behandling?

Ny kurs utreder og behandler personer over 18 år som:

  • har begått eller er bekymret for å begå overgrep mot barn eller voksne, og som ønsker helsehjelp for ikke å skade andre
  • laster ned, deler, produserer eller på andre måter benytter seg av overgrepsmateriale på nettet og ønsker hjelp til å slutte
  • som tilhører Helse Sør-Øst og kan møte i klinikkens lokaler i Oslo.

Målet med behandlingen er å gi den enkelte hjelp til å leve et godt liv som er uforenlig med seksuelle overgrep.

Dersom man er anmeldt, tiltalt eller venter på domstolsbehandling, blir man ikke tilbudt behandling før saken er avgjort.

Henvisning og oppstart av behandling

De som ønsker å benytte seg av tilbudet, kan be om henvisning fra fastlege og/eller psykolog. Det er også mulig å kontakte Ny kurs direkte via telefon, se mer informasjon om telefontider etc. på Ny kurs’ egen nettside. Man betaler egenandel som ellers i helsetjenesten.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen gis i form av individuell samtaleterapi med utgangspunkt i «Good lives»-modellen og «Risk-Need-Responsivity/RNR»-prinsippene.

«Good-Lives»-modellen fokuserer på det å utvikle nye ferdigheter og ressurser for å oppnå personlige livsmål, og å utarbeide en plan for livet videre som også forebygger seksuelle overgrep.

RNR-prinsippene innebærer at intensiteten, varigheten og innholdet i behandlingen tilpasses den enkelte pasients behov og ønsker.

Tilbudet driftes av Spesialpoliklinisk enhet ved Oslo Universitetssykehus.

Kontaktopplysninger

Inntakstelefon: +47 901 92 368

Les mer om Ny kurs på Spesialpoliklinisk enhets (SPE) nettside

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei i samarbeid med Ny kurs.

Kilder

Spesialpoliklinisk enhet (SPE)