Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Ny kurs – et behandlingstilbud for å forebygge overgrep

Ny Kurs er et frivillig behandlingstilbud ved Spesialpoliklinisk enhet ved Oslo Universitetssykehus. Formålet er å forebygge seksuelle overgrep. Målgruppen er personer som ønsker hjelp til å leve et godt liv som er uforenlig med seksuelle overgrep.

Hvem kan få behandling?

Ny kurs utreder og behandler personer over 18 år som:

  • har begått eller er bekymret for å begå overgrep mot barn eller voksne, og som ønsker helsehjelp for ikke å skade andre
  • laster ned, deler, produserer eller på andre måter benytter seg av overgrepsmateriale på nettet og ønsker hjelp til å slutte
  • som tilhører Helse Sør-Øst og kan møte i klinikkens lokaler i Oslo.

Dersom man er anmeldt, tiltalt eller venter på domstolsbehandling, blir man ikke tilbudt behandling før saken er avgjort.

Henvisning og oppstart av behandling

De som ønsker å benytte seg av tilbudet, kan be om henvisning fra fastlege og/eller psykolog. Det er også mulig å kontakte Ny kurs direkte via telefon, se mer informasjon om telefontider etc. på Ny kurs’ egen nettside.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen gis i form av individuell samtaleterapi med utgangspunkt i «Good lives»-modellen og «Risk-Need-Responsivity/RNR»-prinsippene.

«Good-Lives»-modellen fokuserer på det å utvikle nye ferdigheter og ressurser for å oppnå personlige livsmål, og å utarbeide en plan for livet videre som også forebygger seksuelle overgrep.

RNR-prinsippene innebærer at intensiteten, varigheten og innholdet i behandlingen tilpasses den enkelte pasients behov og ønsker.

Kontaktopplysninger

Inntakstelefon: +47 901 92 368

Les mer om Ny kurs på Spesialpoliklinisk enhets (SPE) nettside

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei i samarbeid med Ny kurs.

Kilder

Spesialpoliklinisk enhet (SPE)