Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Det finnes hjelp – et tilbud til deg med seksuell interesse for barn

detfinneshjelp.no - Det finnes hjelp - tilbud til deg med seksuell interesse for barn

Er du redd for at du kan komme til å begå overgrep mot barn? Ønsker du å lære å kontrollere din tiltrekning mot barn? «Det finnes hjelp» er et tilbud til deg over 18 år som har seksuell interesse for barn.

Mange med seksuell interesse for barn opplever det som vanskelig å leve et godt liv. Det er mulig å lære å kontrollere slike følelser.

Målet med «Det finnes hjelp» er å senke barrieren for å ta kontakt, slik at de som ønsker og trenger hjelp enkelt skal få tilgang til det. Behandlernes oppgave er å ivareta deg, ikke å dømme deg.

Tilbudet består av:

Om behandlingen

Hvis du ønsker behandling, kan du selv ta kontakt. Det er ikke krav om henvisning fra fastlege eller helsepersonell. Behandlingstilbudet består av individuell samtaleterapi med psykolog eller psykiater. Behandlingen foregår på en poliklinikk. Du betaler egenandel som ellers i helsetjenesten.

Behandlerne er psykologer og psykiatere, som har spesialkompetanse i å behandle mennesker med seksuelle tanker og følelser for barn. De ansatte har taushetsplikt. De har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det, med mindre det er fare for liv og helse.

Behandlingstilbudet i «Det finnes hjelp» er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer.

Kontaktopplysninger

Les mer om «Det finnes hjelp» på tilbudets egne nettsider.

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei i samarbeid med Helsedirektoratet.

Kilder

detfinneshjelp.no