Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Możesz uzyskać pomoc – usługi dla osób z pociągiem seksualnym wobec dzieci

detfinneshjelp.no - Det finnes hjelp - tilbud til deg med seksuell interesse for barn

Boisz się, że możesz dopuścić się seksualnego wykorzystywania dzieci? Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób kontrolować swój pociąg wobec dzieci? „Możesz uzyskać pomoc” to usługa dla osób w wieku od 18 lat, które odczuwają pociąg seksualny wobec dzieci.

Osoby z pociągiem seksualnym wobec dzieci często nie umieją wieść udanego życia. Można się jednak nauczyć kontrolować uczucia tego rodzaju.

Celem usługi „Możesz uzyskać pomoc” (Det finnes hjelp) jest obniżenie przeszkód w kontaktowaniu się z usługami pomocy, aby ci, którzy chcą i potrzebują pomocy, mogli łatwo uzyskać do niej dostęp. Zadaniem osoby udzielającej pomoc jest zadbanie o Ciebie, a nie osądzanie.

Usługa obejmuje:

Informacje o leczeniu

Jeśli chcesz się poddać leczeniu, możesz ubiegać się o nie samodzielnie. Nie ma wymogu skierowania od lekarza rodzinnego lub pracownika służby zdrowia. Leczenie polega na indywidualnej terapii opartej na rozmowach z psychologiem lub psychiatrą. Leczenie odbywa się w poradni.

Terapeuci to psychologowie i psychiatrzy, którzy mają doświadczenie w leczeniu osób z myślami i uczuciami seksualnymi związanymi z dziećmi. Pracownicy mają obowiązek zachowania tajemnicy. W związku z tym nie mogą udostępniać żadnych informacji o Tobie bez Twojej uprzedniej zgody (chyba że wystąpi nagła, zagrażająca życiu sytuacja).

Program leczenia w «Możesz uzyskać pomoc» został opracowany przez norweski Departament zdrowia we współpracy z międzynarodowym środowiskiem naukowym.

Więcej informacji o „Możesz uzyskać pomoc” znajduje się w witrynie internetowej tego programu.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.