Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

BASIS – cinsel suçlardan hüküm giymiş mahkumlara yönelik tedavi programı

BASIS er et frivillig tilbud til deg som er dømt og sitter i fengsel for seksuallovbrudd

BASIS, cinsel suçlardan hüküm giymiş ve cezaevinde bulunan ve özel tedaviye ihtiyacı olan kişiler için gönüllülük esasına dayalı bir tedavi programıdır.

BASIS ulusal bir programdır ve tedavi henüz hapishanedeyken başlar. Programın amacı, cinsel suçlardan hüküm giyenlerin yeniden suç işlemesini önlemektir. BASIS (Norveççe) kısaltması, uzman (ikincil) sağlık hizmetlerinde cinsel suçlarla ilgili sorunların tedavisi anlamına gelir.

Programa nasıl başvurabilirim?

Eğer hedef grupta yer alıyorsanız ve tedavi almak istiyorsanız bir hapishane doktoru veya psikolog sizinle bu konuyu görüştükten sonra BASIS ekibinin bir üyesine yönlendirme yapacaktır. Bir BASIS ekip üyesi daha sonra sizinle görüşecek ve tedavinin sağlanıp sağlanmayacağına karar verecektir. Bazen BASIS ekip üyesi, BASIS için doğrudan hedef grupta değilseniz daha uygun olan diğer önlemleri önerebilir.

Tedaviyi kabul etmeye karar verirseniz BASIS programını sağlayan bir hapishaneye taşınabilirsiniz. Norveç Islah Servisi, bir hapishane transferinin (örneğin güvenlik açısından) belirli resmi şartları karşılayıp karşılamadığını değerlendirecektir.

BASIS, 2020’den itibaren ülke çapındaki belirli cezaevlerinde sunulmaktadır:

Kuzey Bölgesi:

Tromsø Hapishanesi
Leira ve Kongensgate ayrı bölümleri de dahil olmak üzere Trondheim Hapishanesi

Doğu Bölgesi:

Halden Hapishanesi
Ullersmo ve Kroksrud bölümleri de dahil olmak üzere Romerike Hapishanesi
Eidsvoll’daki genç suçlular birimi
Ila cezaevi ve tutukevi
Bredtveit cezaevi ve tutukevi

Batı Bölgesi:

Bergen Hapishanesi
Genç suçlular birimi de dahil olmak üzere, Bjørgvin Hapishanesi, Batı bölgesi

Güney Batı Bölgesi:

Åna Hapishanesi
Agder Hapishanesi (2021’den itibaren)

Güney Bölgesi:

Nordre Vestfold Hapishanesi, Horten bölümü
Søndre Vestfold Hapishanesi, Berg ve Larvik bölümleri

BASIS’e ek olarak, bazı cezaevlerinde cinsel suçlardan hüküm giymiş mahkumlar için farklı yardım biçimleri de mevcuttur. Bu hizmetler gruplar halinde veya ayrı ayrı sağlanabilir. İhtiyaçlarınıza uygun bir tedavi programının olduğu hapishaneye başvurma hakkınız vardır.

Tedavi nasıl ilerler?

Tedavi, hapis cezanız süresince hapishanede bir psikologla düzenli olarak yapılan görüşmelere dayanıyor. Serbest kaldıktan sonra, hapishane dışında görüşmelere devam edebilirsiniz. Tedavi bir grup içinde değil, bireysel olarak verilir. Tedavi seanslarının sayısı ve ne sıklıkta tedaviye ihtiyaç duyduğunuz, ihtiyaçlarınıza göre belirlenir ve bu durum psikoloğunuzla yakın iş birliği içinde değerlendirilir.

Siz ve psikoloğunuz tedavi için bir plan yapmak üzere birlikte çalışırsınız. Tedavi İyi Yaşamlar modeli olarak bilinen temel üzerine kurulmuştur. Görüşmelerdeki başlıca konular şunlardır: Yaşam hedefleriniz nelerdir? Suç işlemeden hayat hedeflerinize nasıl ulaşabilirsiniz ve iyi bir hayata nasıl sahip olabilirsiniz?

Nereden daha fazla bilgi alabilirsiniz?

Daha fazla bilgi için lütfen bir hapishane memuru veya hapishanenin sağlık departmanına başvurun.

Ayrıca cinsel suçlarla ilgili sorunlara yönelik BASIS veya diğer tedavi programları hakkında daha fazla bilgi için Oslo Üniversitesi Hastanesi’ndeki Uzman Poliklinik Birimi’ne (SPE) başvurabilirsiniz. SPE, Oslo’daki Gaustad Hastanesi bünyesindedir ve bu alanda kapsamlı bir uzmanlığa sahiptir.

İletişim bilgileri

E-posta, Uzman Poliklinik Birimi (SPE): post.spe@ous-hf.no

Web sitesi: Oslo Üniversitesi Hastanesi’nde uzman poliklinik birimi (SPE)