Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

BASIS – program leczenia dla więźniów skazanych za przestępstwa seksualne

BASIS er et frivillig tilbud til deg som er dømt og sitter i fengsel for seksuallovbrudd

BASIS to dobrowolny program leczenia dla osób przebywających w zakładach karnych i skazanych za przestępstwa seksualne, które wymagają specjalistycznego leczenia.

BASIS to program krajowy, a leczenie rozpoczyna się, gdy nadal przebywasz w zakładzie karnym. Celem programu jest zapobieżenie ponownemu popełnieniu przestępstwa seksualnego przez osoby za nie skazane. Skrót BASIS (w języku norweskim) oznacza leczenie problemów związanych z przestępstwami seksualnymi za pomocą specjalistycznych (drugorzędnych) usług zdrowotnych.

Jak zgłosić się do programu?

Jeśli jesteś w grupie docelowej i chcesz się leczyć, lekarz więzienny lub psycholog wyśle skierowanie do członka zespołu BASIS po omówieniu tej sprawy z Tobą. Następnie członek zespołu BASIS porozmawia z Tobą i podejmie decyzję, czy zapewnić Ci leczenie. Sporadycznie czasu członek zespołu BASIS może zaproponować inne, bardziej odpowiednie środki, jeśli nie znajdujesz się w bezpośredniej grupie docelowej dla BASIS.

Jeśli zdecydujesz się podjąć leczenie, możesz zostać przeniesiony/przeniesiona do zakładu karnego, w którym realizuje się program BASIS. Norweska Służba Więzienna oceni, czy przeniesienie do innego zakładu karnego spełnia określone wymogi formalne, na przykład związane z bezpieczeństwach.

Od roku 2020 BASIS jest dostępny w wybranych zakładach karnych w całym kraju:

Region północny:

Więzienie Tromsø
Więzienie Trondheim, w tym odrębne oddziały Leira i Kongensgate

Region wschodni:

Więzienie Halden
Więzienie Romerike, w tym odrębne oddziały Ullersmo i Kroksrud
Zakład poprawczy dla nieletnich Eidsvoll
Więzienie i areszt śledczy Ila
Więzienie i areszt śledczy Bredtveit

Region zachodni:

Więzienie Bergen
Więzienie Bjørgvin, w tym zakład poprawczy dla nieletnich, Region zachodni

Region południowo-zachodni:

Wiezienie Åna
Więzienie Agder (od 2021 roku)

Region południowy:

Więzienie Nordre Vestfold, oddział w Horten
Więzienie Søndre Vestfold, oddziały Berg i Larvik

Oprócz BASIS niektóre zakłady karne zapewniają inne formy pomocy dla więźniów skazanych za przestępstwa seksualne. Usługi te mogą być świadczone w grupach lub indywidualnie. Masz prawo złożyć wniosek do zakładu karnego, w którym istnieje program leczenia odpowiadający Twoim potrzebom.

Jak przebiega leczenie?

Leczenie opiera się na regularnych rozmowach z psychologiem w więzieniu przez czas trwania kary pozbawienia wolności. Po opuszczeniu zakładu karnego możesz kontynuować rozmowy poza tą instytucją. Leczenie odbywa się indywidualnie, a nie w grupie. Liczba sesji leczenia i ich częstotliwość jest określana na podstawie Twoich potrzeb, a te z kolei są oceniane w ścisłej współpracy z psychologiem.

Pracujesz razem z psychologiem, aby ułożyć plan leczenia. Leczenie opiera się na tak zwanym Modelu udanego życia. Kluczowe zagadnienia rozmów obejmują: Jakie są Twoje cele życiowe? Jak możesz osiągnąć swoje cele życiowe i prowadzić udane życie bez popełniania przestępstw?

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj z funkcjonariuszem służby więziennej lub działem ochrony zdrowia w zakładzie karnym.

Możesz również skontaktować się ze specjalistyczną poradnią (SPE) w Szpitalu Uniwersyteckim w Oslo, aby uzyskać więcej informacji na temat BASIS lub innych programów leczenia ukierunkowanych na problemy związane z przestępstwami seksualnymi. SPE mieści się w szpitalu Gaustad w Oslo i posiada szerokie dziedzinie w tej dziedzinie.

Dane kontaktowe

E-mail, specjalistyczna poradnia (SPE): post.spe@ous-hf.no

Witryna internetowa: Specjalistyczna poradnia (SPE) w Szpitalu Uniwersyteckim w Oslo