Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er et overgrepsmottak?

Har du vært utsatt for vold fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til, eller for voldtekt eller andre seksuelle overgrep? Overgrepsmottakene tilbyr medisinsk hjelp og rådgivning. Du trenger ikke henvisning og tilbudet er gratis. Du får hjelp uavhengig av om du ønsker å politianmelde overgrepet eller ikke. Enkelte mottak har åpent hele døgnet.

Tilbudet gis i form av:

  • samtale i trygge omgivelser
  • medisinsk undersøkelse for å oppdage, behandle og forebygge skader og smitte
  • testing for graviditet
  • rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis
  • hjelp til å kontakte politi
  • hjelp selv om overgrepet har skjedd tilbake i tid
  • hjelp til å kontakte bistandsadvokat (gratis) uavhengig av anmeldelse
  • informasjon om oppfølgingstilbud, krisesentre og andre hjelpeinstanser

Se film om hvordan du møtes på et overgrepsmottak:

 

Du velger selv om du vil motta hele eller bare deler av tilbudet, og du kan ta med deg noen hvis du vil. Du kan få hjelp selv om overgrepet har skjedd tilbake i tid.

De som jobber ved overgrepsmottaket er leger, sykepleiere og sosionomer. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse. Overgrepsmottakene tilbyr tolk når det er behov for det.

Overgrepsmottakene er knyttet til legevaktene eller sykehusene og er en del av det offentlige helsetilbudet.

Oversikt over landets overgrepsmottak (hak av for Overgrepsmottak under overskriften “Type tilbud”)
Brosjyre med informasjon om overgrepsmottakene

Legevakt

Hvis det er vanskelig for deg å komme deg til nærmeste overgrepsmottak (for eksempel på grunn av vanskelige værforhold eller lange avstander), kan du kontakte legevakt. Legevakta vil hjelpe deg videre. Enkelte legevakter kan også utføre rettsmedisinsk undersøkelse for å sikre bevis. På telefon 116 117 kan du få informasjon om nærmeste legevakt.

Landsdelsoversikt over overgrepsmottakene

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.