Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er et overgrepsmottak?

inngang til overgrepsmottak, seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner

Har du vært utsatt for voldtekt eller andre seksuelle overgrep? Overgrepsmottakene tilbyr deg noen å prate med og du får medisinsk hjelp. Du trenger ikke henvisning fra lege eller andre og du får hjelp uavhengig av om du ønsker å politianmelde overgrepet eller ikke. Tilbudet er gratis og åpent hele døgnet.

All hjelp ved overgrepsmottaket er helt frivillig, og du velger selv hvilke deler av tilbudet du ønsker å benytte. Du kan få hjelp selv om overgrepet har skjedd tilbake i tid, og du kan ha med deg noen når du kommer til overgrepsmottaket.

Overgrepsmottakene tilbyr

  • samtale i trygge omgivelser
  • medisinsk undersøkelse for å oppdage, behandle og forebygge skader og smitte
  • testing for graviditet
  • rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis
  • hjelp til å kontakte politi
  • hjelp selv om overgrepet har skjedd tilbake i tid
  • hjelp til å kontakte bistandsadvokat (gratis) uavhengig av anmeldelse
  • informasjon om oppfølgingstilbud, krisesentre og andre hjelpeinstanser

Se film om hvordan du møtes på et overgrepsmottak:

 

Hvem møter du på overgrepsmottaket?

De som jobber ved overgrepsmottaket er leger, sykepleiere og sosionomer. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse.

Overgrepsmottakene tilbyr tolk når det er behov for det.

Hvor finner du overgrepsmottakene?

Overgrepsmottakene er knyttet til legevaktene eller sykehusene og er en del av det offentlige helsetilbudet. Fastlege, helsesykepleier eller andre kan hjelpe deg å ta kontakt.

Her finner du oversikt over landets overgrepsmottak (hak av for Overgrepsmottak under overskriften «Type tilbud»)
Brosjyre med informasjon om overgrepsmottakene

Legevakt

Hvis det er vanskelig for deg å komme til nærmeste overgrepsmottak (for eksempel på grunn av vanskelige værforhold eller lange avstander), kan du kontakte legevakt. Legevakta vil hjelpe deg videre. Enkelte legevakter kan også utføre rettsmedisinsk undersøkelse for å sikre bevis. På telefon 116 117 kan du få informasjon om nærmeste legevakt.

Se landsdelsoversikt over overgrepsmottakene

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.no i samarbeid med Helsedirektoratet.