Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Har jeg blitt utsatt for vold i en nær relasjon?

Vold i nære relasjoner

Har du en partner som kontrollerer alt du gjør? Eller et familiemedlem som slår og truer deg? Er det noe du opplever nå, eller er det lenge siden det skjedde? Det finnes mange former for vold, og du lurer kanskje på om det du har opplevd er en eller annen form for vold?

Det er vanlig å tenke på vold som handlinger som etterlater synlige merker, som blåmerker, sår eller brudd. Vold er mer enn det.

Ulike former for vold

Hvis du opplever at en du står nær får deg til å føle deg redd, kanskje får deg til å gjøre ting du ikke vil, hindrer deg i å leve livet ditt slik du ønsker, eller snakker nedsettende om deg, så er det også vold, selv om det ikke etterlater synlige merker. Å utsette andre for vold er ulovlig.

Film: «Det finnes mange typer vold i nære relasjoner»

 

Hvis det er noen du er glad i eller har en relasjon til, og som du har hatt tillit til, eller kunne forvente å ha tillit til som utsetter deg for vold kaller vi det gjerne vold i nær relasjon. Den som utøver volden kan være tidligere eller nåværende kjæreste, samboer eller ektefelle, søsken, foreldre eller voksne barn.

Det er aldri den som blir utsatt for vold som har ansvaret for volden.

Hvis du lever i en slik relasjon nå, er det viktig at du oppsøker hjelp, slik at volden stoppes. Du er ikke alene. Det finnes et hjelpeapparat som er der for deg. Ta kontakt med fastlegen, et krisesenter, overgrepsmottak eller politiet for å få hjelp til å endre situasjonen, bearbeide opplevelsen(e), forstå reaksjonene dine og eventuelt anmelde. I Norge har du rett til tre timer uforpliktende og gratis bistand fra advokat, før du bestemmer deg for om du vil anmelde vold i nære relasjoner til politiet.

Hjelp til å forstå om det er vold

Det er ikke alltid så enkelt å se og forstå situasjonen når du er midt oppe i den, og det er mange som bruker tid på å erkjenne for seg selv at det er vold de blir eller har blitt utsatt for.

Film: «Vold i nære relasjoner er ikke alltid like lett å oppdage»

 

Selv om du er usikker på om det er vold du opplever eller har opplevd, kan du ta kontakt med hjelpeapparatet. At det er lenge siden du opplevde vold, må ikke stoppe deg fra å oppsøke hjelp hvis det fortsatt plager deg. Du kan også snakke med noen du kjenner om det som har skjedd. Å snakke om det kan hjelpe deg til å sette ord på tanker og følelser om hendelsen.

Vanlige reaksjoner etter vold

Det er aldri den som blir utsatt for vold som har ansvaret for volden. Likevel er det en vanlig reaksjon på vold å føle skyld.

Hva hvis du har barn og lever med vold?

Hvis du utsettes for vold og har barn boende hjemme, er det ekstra viktig å få stoppet volden. Barn tar stor skade av å bo i et hjem hvor det er vold.

Film: «Barn som opplever vold hjemme ser verden litt annerledes»

 

Det skaper mye utrygghet, og for mange er det like ille som selv å bli utsatt for fysisk vold, og av og til er det verre. Hvis du i likhet med mange tenker at «det er enda godt at barnet mitt ikke blir slått», er det viktig å vite nettopp det at det er like skadelig for barn å være «vitne» til volden. I følge straffeloven blir barn som ser vold hjemme betraktet som voldsutsatt.