Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er et krisesenter?

på vei til krisesenter

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Sentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn.

Krisesentrene tilbyr et trygt sted å bo i en begrenset periode, men har også et tilbud for dem som ikke trenger å bo der. Det er gratis å få hjelp og bo på krisesenteret. Du kan oppsøke senteret direkte, uten timeavtale eller henvisning.

Alle krisesentrene følger korona-reglene og er helt trygge å bruke.

Tilbudet består av:

  • Samtaler
  • Hjelp til kontakt med hjelpeapparatet
  • Informasjon om rettigheter og muligheter
  • Veiledning (inkludert juridisk veiledning)
  • Samtalegrupper- og aktivitetstilbud
  • Oppfølging

Du kan også ringe krisesenteret for å få råd. Du kan være anonym, det vil si du trenger ikke å si hva du heter når du kontakter et senter. I tillegg kan både pårørende til voldsutsatte, det offentlige hjelpeapparatet, skoler osv. ta kontakt for å få informasjon om hjelpetilbudet eller svar på spørsmål.

Krisesentrene har også et tilbud for dem som ikke trenger å bo der

Se film om hvordan du møtes på krisesenteret:

 

De som jobber ved krisesentrene, har relevant utdanning og/eller erfaring med arbeid med vold og overgrep. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse. Andre som bruker senteret, har heller ikke lov til å fortelle videre det de får vite om deg. Krisesentrene tilbyr tolk når det er behov for det.

Alle kommuner er pålagt å ha et krisesentertilbud. Ofte samarbeider flere kommuner om et krisesenter. De fleste krisesentrene er tilrettelagt for brukere med nedsatt bevegelsesevne, og kommunen må finne alternative løsninger dersom tilbudet ikke er tilrettelagt.

Krisesentersekretariatet

Krisesentersekretariatet er en medlemsorganisasjon for krisesentrene, og har også ansvar for driften av ROSA, som jobber med ofre for menneskehandel utnyttet i prostitusjon. Du kan lese mer om Krisesentersekretariatets arbeid på deres nettside.

 

Oversikt over alle landets krisesentre (kryss av for krisesenter under “Type tilbud”)

Krisesentersekretariatets nettside

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.