Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Co to jest schronisko dla osób zagrożonych przemocą?

Søk hjelp på krisesenter hvis du opplever vold og overgrep i hjemmet.

Schroniska dla osób w sytuacji kryzysowej są przeznaczone dla ofiar przemocy lub molestowania ze strony swojego partnera/swojej partnerki, członka rodziny lub innej, bliskiej im osoby. Schroniska oferują ochronę, porady i wskazówki dla kobiet, mężczyzn i dzieci.

Nie musisz znajdować się w sytuacji kryzysowej, aby uzyskać pomoc w schronisku dla osób w sytuacji kryzysowej i możesz odwiedzić schroniska bezpośrednio, bez umawiania się na spotkanie lub skierowania. Każda władza samorządowa jest prawnie zobowiązana do zapewnienia usługi schroniska dla osób w sytuacji kryzysowej. Często niektóre władze samorządowe wspólnie z innymi zapewniają usługę schroniska dla osób w sytuacji kryzysowej. Większość schronisk dla osób w sytuacji kryzysowej jest przystosowana do obsługi osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a władze samorządowe są zobowiązane wskazać alternatywne rozwiązania w przypadku braku takiego przystosowania. Usługa ta jest bezpłatna.

Schroniska dla osób w sytuacji kryzysowej oferują

  • bezpieczne miejsce pobytu przez ograniczony czas,
  • doradztwo,
  • pomoc w skontaktowaniu się z usługami zdrowotnymi i wsparcia,
  • informacje o prawach i możliwościach,
  • porady (łącznie z poradami prawnymi) i wskazówki,
  • konsultacje grupowe i zajęcia,
  • badania kontrolne.

Możesz otrzymać pomoc schroniska, nawet jeśli tam nie zostaniesz.

Kiedy kontaktujesz się ze schroniskiem, możesz pozostać anonimowy/-a. Oznacza to, że nie musisz ujawniać, kim jesteś.

Służby i krewni ofiar przemocy również mogą się z nami skontaktować.

„Schroniska dla osób w sytuacji kryzysowej oferują również pomoc osobom, które nie potrzebują mieszkania”

 

Obejrzyj ten film o wizycie w schronisku kryzysowym:

 

Kogo spotkasz w schronisku dla osób w sytuacji kryzysowej?

Pracownicy schronisk dla osób w sytuacji kryzysowej są odpowiednio przeszkoleni i/lub mają doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy i molestowania. Personel ma obowiązek zachowania tajemnicy i w związku z tym może ujawniać informacje na Twój temat dopiero po uzyskaniu Twojej zgody lub jeśli istnieje bezpośrednie ryzyko, że komuś stanie się krzywda. Pozostałym rezydentom lub osobom korzystającym z pomocy schroniska również nie wolno rozmawiać z innymi o Twoim przypadku.

Schroniska kryzysowe mogą zapewnić usługi tłumacza, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Thereses hus – schronisko dla osób w sytuacji kryzysowej dla kobiet uzależnionych od narkotyków w Oslo

Thereses hus to schronisko dla osób w sytuacji kryzysowej dla kobiet będących ofiarami przemocy, które mają problematyczny związek z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Schronisko oferuje również pobyty awaryjne dla kobiet, które mają problemy z nadużywaniem substancji psychoaktywnych i nie mają gdzie mieszkać. Zakwaterowanie jest bezpieczne i bezpłatne, z 24-godzinnym personelem i osobami pracującymi na nocne zmiany. Okres pobytu jest dostosowywany indywidualnie. Nie ma wymogu abstynencji od narkotyków wewnątrz instytucji.

Personel posiada wykształcenie w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej, ze szczególnym doświadczeniem w zakresie przemocy.

Thereses hus udziela również porad i wskazówek tym, którzy padli ofiarą przemocy, ale nie przebywają w schronisku.

Jeśli padłaś ofiarą przemocy i potrzebujesz pilnej ochrony, możesz stawić się bezpośrednio w Thereses hus. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

Dane kontaktowe:

Telefon +47 23 42 76 30
Adres: Thereses gate 49, 0354 Oslo
E-mail: gun.hansen@vel.oslo.kommune.no
Przeczytaj więcej o Thereses hus tutaj.

Schronisko dla osób w sytuacji kryzysowej Sørlandet, sekcja dla kobiet z problemami związanymi z nadużywaniem substancji aktywnych

Schronisko dla osób w sytuacji kryzysowej Sørlandet posiada dwa ośrodki dla kobiet, które padły ofiarą przemocy i aktywnie nadużywają substancji psychoaktywnych. Długość pobytu oceniana jest indywidualnie. Zakwaterowanie jest bezpłatne i obsługiwane 24 godziny na dobę.

Dane kontaktowe:

Telefon +47 38 10 22 00
E-mail: post@krisesenteret.net
Przeczytaj więcej o usłudze tutaj.

Sekretariat Schronisk dla osób w sytuacji kryzysowej

Sekretariat Schronisk dla osób w sytuacji kryzysowej jest organizacją członkowską dla schronisk dla osób w sytuacji kryzysowej. Sekretariat jest również odpowiedzialny za zarządzanie ROSA, która pracuje z ofiarami handlu ludźmi wykorzystywanymi do prostytucji. Więcej informacji na temat pracy Sekretariatu Schronisk dla osób w sytuacji kryzysowej znajduje się w jego witrynie internetowej.

 

Lista wszystkich norweskich schronisk dla osób w sytuacji kryzysowej (zaznacz pole „krisesenter” w „Type tilbud”)

Witryna internetowa Sekretariatu Schronisk dla osób w sytuacji kryzysowej.