Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Co to jest schronisko dla osób zagrożonych przemocą?

Schroniska dla osób zagrożonych przemocą są przeznaczone dla osób, które doświadczyły przemocy lub ataku ze strony swojego partnera/swojej partnerki, członka rodziny lub innej, bliskiej im osoby. Nie musisz znajdować się w bardzo kryzysowej sytuacji, aby otrzymać pomoc ze strony takiego schroniska. Schroniska oferują ochronę, bezpieczeństwo, porady i konsultacje dla kobiet, mężczyzn i dzieci.

Schroniska zapewniają osobom zagrożonym przemocą bezpieczne, tymczasowe miejsce zamieszkania. Oferują również pomoc osobom, które nie potrzebują mieszkania. Pomoc i zakwaterowanie w schronisku dla osób zagrożonych przemocą są bezpłatne. Możesz przyjść bezpośrednio do schroniska bez umawiania się na wizytę ani skierowania.

Ośrodki oferują:

  • Doradztwo
  • Pomoc w nawiązaniu kontaktu z innymi jednostkami udzielającymi pomocy
  • Informacje na temat praw i możliwości
  • Porady (łącznie z poradami prawnymi)
  • Grupy i działania z zakresu doradztwa
  • Badania kontrolne

Możesz również skontaktować się ze schroniskiem dla osób zagrożonych przemocą telefonicznie w celu uzyskania porady. Możesz zachować anonimowość, tzn. nie musisz podawać swojego imienia i nazwiska, kontaktując się ze schroniskiem. Dodatkowo, krewni osób będących ofiarami przemocy, jednostki publicznego systemu pomocy, szkoły itp. mogą kontaktować się ze schroniskiem dla osób zagrożonych przemocą w celu uzyskania informacji na temat dostępnej pomocy lub uzyskania odpowiedzi na pytania.

Schroniska dla osób zagrożonych przemocą oferują również pomoc osobom, które nie potrzebują mieszkania.

SPOTKANIE W CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ:

 

Pracownicy schronisk dla osób zagrożonych przemocą są odpowiednio przeszkoleni i/lub mają doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy i napaści. Personel jest zobowiązany do zachowania poufności, w związku z czym nie może ujawniać informacji na Twój temat innym osobom bez Twojej zgody, lub w sytuacji, w której istnieje zagrożenie życia lub zdrowia. Pozostałe osoby korzystające z pomocy schroniska nie są uprawnione do rozmawiania z innymi na temat Twoich problemów. Schroniska dla osób zagrożonych przemocą oferują usługi tłumacza, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Każde miasto jest zobowiązane zapewnić osobom zagrożonym przemocą pomoc w tego typu schronisku. Często zdarza się, że kilka organów władz lokalnych współpracuje przy jednym schronisku dla osób zagrożonych przemocą. Większość schronisk dla osób zagrożonych przemocą jest przystosowana do obsługi osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a władze lokalne są zobowiązane wskazać alternatywne rozwiązania w przypadku braku takiego przystosowania.

Ruch na rzecz pomocy kobietom (Krisesentersekretariatet) jest organizacją członkowską zrzeszającą schroniska dla osób zagrożonych przemocą. Do obowiązków Ruchu należy także prowadzenie organizacji ROSA, która pomaga ofiarom handlu ludźmi na potrzeby prostytucji. Więcej informacji na temat Ruchu na rzecz pomocy kobietom znajduje się na jego stronie internetowej.


Lista wszystkich schronisk dla osób zagrożonych przemocą w Norwegii

Strona internetowa Ruchu na rzecz pomocy kobietom (tylko w języku norweskim)

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.