Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Co to jest schronisko dla osób w sytuacji kryzysowej?

Søk hjelp på krisesenter hvis du opplever vold og overgrep i hjemmet.

Schroniska kryzysowe są przeznaczone dla osób, które doświadczyły przemocy lub molestowania ze strony swojego partnera/swojej partnerki, członka rodziny lub innej, bliskiej im osoby. Nie musisz znajdować się w bardzo kryzysowej sytuacji, aby skorzystać z pomocy takiego schroniska. Schroniska oferują ochronę, bezpieczeństwo, porady i konsultacje dla kobiet, mężczyzn i dzieci.

Schroniska dla osób w sytuacji kryzysowej zapewniają bezpieczne, tymczasowe miejsce zamieszkania. Oferują również pomoc osobom, które nie potrzebują mieszkania. Mieszkanie w schronisku kryzysowym i korzystanie z usług, które zapewnia, jest bezpłatne. Do schroniska możesz przyjść bez umawiania się na wizytę ani skierowania.

Wszystkie schroniska przestrzegają wytycznych dotyczących koronawirusa i są bezpieczne.

Usługa obejmuje:

  • doradztwo,
  • pomoc w kontaktowaniu się z różnymi usługami zdrowotnymi i wsparcia,
  • przekazywanie informacji o Twoich prawach i dostępnych zasobach,
  • porady (łącznie z poradami prawnymi) i wskazówki,
  • konsultacje grupowe i zajęcia,
  • badania kontrolne.

Jeśli chcesz uzyskać poradę, możesz też zadzwonić do schroniska dla osób w sytuacji kryzysowej. Możesz zachować anonimowość, tzn. nie musisz podawać swojego imienia i nazwiska, kontaktując się z tego typu ośrodkiem. Krewni osób będących ofiarami przemocy, pracownicy usług zdrowotnych i wsparcia, szkoły i inne instytucje również mogą kontaktować się ze schroniskiem kryzysowym w celu uzyskania informacji na temat dostępnej pomocy lub uzyskania odpowiedzi na pytania.

Schroniska dla osób w sytuacji kryzysowej świadczą również pomoc osobom, które nie mają potrzeby w nich mieszkać

Obejrzyj ten film o wizycie w schronisku kryzysowym:

 

Pracownicy schronisk dla osób w sytuacji kryzysowej są odpowiednio przeszkoleni i/lub mają doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy i molestowania. Personel ma obowiązek zachowania tajemnicy, co oznacza, że może udostępnić Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko po uzyskaniu Twojej zgody lub jeśli istnieje bezpośrednie ryzyko, że komuś stanie się krzywda. Pozostałym osobom korzystającym z pomocy schroniska nie wolno roztrwaniać z innymi o Twoim przypadku. Schroniska kryzysowe mogą zapewnić usługi tłumacza, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Każda władza samorządowa jest prawnie zobowiązana do zapewnienia usługi schroniska dla osób w sytuacji kryzysowej. Czasami niektóre władze samorządowe wspólnie z innymi zapewniają usługę schroniska kryzysowego. Większość schronisk dla osób w sytuacji kryzysowej jest przystosowana do obsługi osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a władze samorządowe są zobowiązane wskazać alternatywne rozwiązania w przypadku braku takiego przystosowania.

Sekretariat Schronisk dla osób w sytuacji kryzysowej

Sekretariat Schronisk dla osób w sytuacji kryzysowej jest organizacją członkowską zrzeszającą schroniska kryzysowe i jest także odpowiedzialny za prowadzenie organizacji ROSA, która pomaga ofiarom handlu ludźmi na cele prostytucji. Więcej informacji na temat pracy Sekretariatu Schronisk dla osób w sytuacji kryzysowej znajduje się w jego witrynie internetowej.

Lista wszystkich norweskich schronisk dla osób w sytuacji kryzysowej (zaznacz pole „krisesenter” w „Type tilbud”)

Witryna internetowa Sekretariatu Schronisk dla osób w sytuacji kryzysowej.