Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Sığınma evi nedir?

Partneriniz, aile üyeniz veya size yakın başka biri size şiddet uyguladı mı ya da tecavüz veya farklı türde bir cinsel saldırı mağduru musunuz? Sığınma evleri tıbbi yardım ve danışmanlık hizmetleri sunar. Sevk gerekmez ve hizmetler ücretsizdir. Saldırıyı polise bildirmeye istekli olup olmamanıza bakılmaksızın yardım alırsınız. Bazı merkezler 7 gün 24 saat açıktırlar.

Hizmetin kapsamı:

  • Güvenli bir ortam içerisinde danışma hizmeti
  • yaralanma ve enfeksiyon tespiti, tedavisi ve önlemi için tıbbi muayene
  • gebelik testi
  • kanıt tespiti için adli muayene
  • polisle iletişim kurmak için yardım
  • avukat (ücretsiz) ile iletişim için rapora bakılmaksızın yardım
  • takip hizmetleri, koruma evleri ve diğer yardım birimleri hakkında bilgi

 

 

Hizmetlerin tümünden veya bir kısmından yararlanma konusunda karar size aittir ve dilemeniz halinde refakatçi temin edilir. Fiili saldırı bir süre önce gerçekleşmiş olsa bile yardım alabilirsiniz.

Sığınma evinde çalışan kadro, bir doktor, hemşireler ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşmaktadır. Çalışan kadro gizliliğinizden sorumludur ve hayatınız veya sağlığınızla ilgili bir tehlike oluşması durumu haricinde başkalarıyla size ait bilgileri paylaşmaları yasaktır. Sığınma evleri gerektiğinde tercümanlık hizmeti sağlayabilirler.

Sığınma evleri, acil klinikleri ve hastaneler ile bağlantılıdır ve kamu sağlığı hizmetlerinin bir parçasıdırlar.

Norveç sığınma evlerinin listesi

Acil kliniği

En yakın sığınma evine ulaşmanız zor ise (ör. aşırı hava koşulları veya uzun mesafeler nedeniyle) bir acil kliniğine başvurabilirsiniz. Acil kliniği size yardımcı olacaktır. Bazı acil klinikleri kanıt tespiti için adli muayene de yapabilirler. Size en yakın acil kliniği hakkında bilgi için 116 117 ‘yi arayın.

Aftenposten gazetesi, Oslo’daki bir sığınma evinde saldırı mağdurlarının nasıl karşılandığını ve hangi hizmetlerin sunulduğunu gösteren bir video hazırladı.


Sığınma evleri bölgesel listesi

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.