Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Co to jest ośrodek dla ofiar przemocy?

Czy jesteś ofiarą przemocy ze strony swojego partnera/swojej partnerki, członka rodziny lub innej, bliskiej Ci osoby lub czy jesteś ofiarą gwałtu lub innej formy napaści na tle seksualnym? Ośrodki dla ofiar przemocy udzielają pomocy medycznej i porad. Nie potrzebujesz skierowania, jest to całkowicie bezpłatne. Otrzymasz pomoc bez względu na to, czy zdecydujesz się zgłosić napaść policji. Niektóre ośrodki są czynne całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Ośrodki oferują:

  • porady udzielane w bezpiecznym otoczeniu
  • badania lekarskie w celu wykrycia, leczenia urazów i zakażeń oraz zapobiegania im
  • testy ciążowe
  • badania kryminalistyczne w celu zabezpieczenia dowodów
  • pomoc w nawiązaniu kontaktu z policją
  • pomoc w nawiązaniu kontaktu z prawnikiem (bezpłatnym) bez względu na rodzaj zgłoszenia
  • informacje na temat badań kontrolnych, schronisk dla osób zagrożonych przemocą i innych miejsc udzielających pomocy

 

 

To od Ciebie zależy, czy skorzystasz ze wszystkich, czy tylko z części naszych usług. Jeśli chcesz, możesz przyjść w towarzystwie innej osoby. Możesz otrzymać pomoc nawet jeżeli przemoc miała miejsce już jakiś czas temu.

W ośrodku dla ofiar przemocy pracują lekarze, pielęgniarki i pracownicy socjalni. Personel jest zobowiązany do zachowania poufności, w związku z czym nie może ujawniać informacji na Twój temat innym placówkom bez Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, w której istnieje zagrożenie życia lub zdrowia. Ośrodki dla ofiar przemocy oferują usługi tłumacza, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Ośrodki dla ofiar przemocy są powiązane z pogotowiem ratunkowym oraz szpitalami i są częścią publicznej służby zdrowia.

POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY – przemocy seksualnej i przemocy w bliskich związkach

Lista ośrodków dla ofiar przemocy w Norwegii

Pogotowie ratunkowe

Jeżeli masz trudności w dotarciu do najbliższego ośrodka dla ofiar przemocy (np. z powodu ekstremalnych warunków pogodowych lub dużej odległości), możesz skontaktować się z pogotowiem ratunkowym. Pogotowie ratunkowe udzieli Ci pomocy. Niektóre pogotowia ratunkowe przeprowadzają również badania kryminalistyczne w celu zabezpieczenia dowodów. Więcej informacji na temat najbliższego pogotowia ratunkowego można uzyskać pod numerem 116 117.

Gazeta Aftenposten przygotowała filmik o ośrodku dla ofiar przemocy w Oslo, w którym pokazała, w jaki sposób ofiara napaści jest przyjmowana i jakie usługi są jej oferowane.


Regionalna lista ośrodków dla ofiar przemocy

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.