Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Co to jest ośrodek dla ofiar przemocy?

inngang overgrepsmottak

Jesteś ofiarą gwałtu lub innej napaści seksualnej? W ośrodku dla ofiar przemocy możesz znaleźć osobę do rozmowy oraz skorzystać z pomocy medycznej. Nie potrzebujesz skierowania od lekarza ani od nikogo innego. Pomoc otrzymasz bez względu na to, czy zdecydujesz się zgłosić napaść policji. Usługi są bezpłatne, a ośrodki są otwarte przez całą dobę.

Każda pomoc dostępna w ośrodku dla ofiar przemocy jest opcjonalna i to Ty wybierasz, z jakiej usług chcesz korzystać. Możesz otrzymać pomoc, nawet jeśli napaść miała miejsce jakiś czas temu. Podczas wizyt w ośrodku dla ofiar przemocy może Ci towarzyszyć inna osoba.

Ośrodki dla ofiar przemocy oferują

  • porady udzielane w bezpiecznym otoczeniu;
  • badania lekarskie w celu wykrycia, leczenia urazów i zakażeń oraz zapobiegania im;
  • testy ciążowe;
  • badania kryminalistyczne w celu zabezpieczenia dowodów;
  • pomoc w nawiązaniu kontaktu z policją;
  • Możesz otrzymać pomoc nawet jeżeli napaść miała miejsce jakiś czas temu;
  • pomoc w skontaktowaniu się z adwokatem (bezpłatnie) niezależnie od tego, czy napaść została zgłoszona policji;
  • informacje na temat badań kontrolnych, schronisk dla osób w sytuacji kryzysowej i innych miejsc udzielających pomocy.

 

Obejrzyj film o wizycie w ośrodku dla ofiar przemocy:

 

Kogo spotkasz w ośrodku dla ofiar przemocy?

W ośrodku dla ofiar przemocy pracują lekarze, pielęgniarki i pracownicy socjalni. Personel ma obowiązek zachowania tajemnicy, co oznacza, że może udostępnić Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko po uzyskaniu Twojej zgody lub jeśli istnieje bezpośrednie ryzyko, że komuś stanie się krzywda.

Ośrodki dla ofiar przemocy mogą zapewnić usługi tłumacza, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Gdzie możesz znaleźć ośrodki dla ofiar przemocy?

Ośrodki dla ofiar przemocy są powiązane z pogotowiem ratunkowym oraz szpitalami i są częścią publicznej ochrony zdrowia. Twój lekarz pierwszego kontaktu, środowiskowy pracownik ochrony zdrowia lub inne osoby mogą Ci pomóc w nawiązaniu kontaktu.

Tutaj znajdziesz przegląd ośrodków dla ofiar przemocy dostępnych w Norwegii (wybierz „overgrepsmottak” pod nagłówkiem „Typ tilbud”)
Broszura z informacjami o ośrodkach dla ofiar przemocy

Pogotowie ratunkowe

Jeżeli masz trudności w dotarciu do najbliższego ośrodka dla ofiar przemocy (np. z powodu trudnych warunków pogodowych lub dużej odległości), możesz skontaktować się z pogotowiem ratunkowym. Pogotowie ratunkowe udzieli Ci pomocy. Niektóre oddziały pogotowia ratunkowego mogą również przeprowadzić badania kryminalistyczne w celu zabezpieczenia dowodów. Więcej informacji na temat najbliższego oddziału pogotowia ratunkowego można uzyskać pod numerem 116 117

Zobacz regionalny przegląd ośrodków dla ofiar przemocy

Ten artykuł został napisany przez redakcję dinutvei.no we współpracy z Norweską Dyrekcją Zdrowia.