Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Har jeg blitt utsatt for voldtekt eller et annet seksuelt overgrep?

Utsatt for voldtekt eller annet seksuelt overgrep

Har du blitt tvunget til å gjøre seksuelle handlinger mot din vilje? Til å ha samleie eller onanere deg selv eller andre fordi noen har tvunget deg til det? Var det noe du opplevde nylig eller for lenge siden? Det er mange former for seksuelle overgrep, og du lurer kanskje på om det du har opplevd var voldtekt eller et annet seksuelt overgrep?

De fleste blir utsatt for overgrep av en de kjenner. Det kan være en du nylig har møtt, en venn eller en partner. Seksuelle handlinger skal kun skje når alle har lyst og samtykker til det. Uansett om dere har flørtet, kysset eller hatt samleie tidligere, er det et overgrep når den seksuelle aktiviteten skjer uten samtykke. Det er lov til å ombestemme seg underveis, og hvis partneren ikke respekterte ditt nei, er det et overgrep.

Men jeg sa jo ikke nei!

Det er mange grunner til at det kan være vanskelig å si nei med ord, og «nei» uttrykkes kanskje vel så ofte gjennom kroppsspråk – for eksempel ved å skyve den andre vekk, trekke seg bort eller forholde seg helt passiv. Slike signaler må den andre parten være oppmerksom på og ta hensyn til.

Dersom den ene parten sover, er bevisstløs eller på andre måter ikke er i stand til å motsette seg sex, kan han/hun ikke samtykke til sex. Å utføre seksuelle handlinger med noen som ikke har samtykket til det, gir grunnlag for politianmeldelse.

For mange tar det lang tid, noen ganger år, å bruke ordet voldtekt eller seksuelt overgrep om det de selv har opplevd.

Hjelp til å forstå om det var voldtekt eller seksuelt overgrep

Det er ikke alltid enkelt å se og forstå situasjonen når du er midt oppe i den. Mange bruker tid på finne ut av om det som skjedde faktisk var en voldtekt eller annet seksuelt overgrep. For noen tar det lang tid, kanskje år, å bruke ordet voldtekt eller seksuelt overgrep om det de selv har opplevd. Enda vanskeligere kan det være om du er usikker på om partneren din har utsatt deg for overgrep. Selv om du er usikker på hva ble utsatt for, og selv om hendelsen skulle ligge langt tilbake i tid, kan du få hjelp.

Vanlige reaksjoner etter vold og overgrep

Ta kontakt med fastlegen et overgrepsmottak, et senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO), DIXI Ressurssenter mot voldtekt eller politiet for å få hjelp til å forstå det som skjedde og reaksjonene du har/hadde, bearbeide opplevelsen(e) og for å finne ut om du vil anmelde.

Ønsker du hjelp til å vurdere om det som skjedde kan være et seksuelt overgrep eller voldtekt etter straffeloven, kontakt en bistandsadvokat. I Norge har du rett til tre timer uforpliktende og gratis bistand fra advokat, før du bestemmer deg for om du vil anmelde et seksuelt overgrep til politiet.

Har jeg krav på bistandsadvokat?

Du bør også snakke med noen du kjenner om det som skjedde. Å snakke om det kan hjelpe deg til å sette ord på hendelsen, tanker og følelser. Det kan også være godt å få støtte og hjelp fra andre rundt deg. Ingen bør bære på vonde eller ubehagelige opplevelser alene.