Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er et Nok.- eller SMISO-senter?

På Nok.-sentrene og sentrene mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) kan du som har vært utsatt for seksuelle overgrep, få støtte til å bearbeide opplevelsene dine

På Nok.-sentrene* og sentrene mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) kan du som har vært utsatt for seksuelle overgrep, få støtte til å bearbeide opplevelsene dine. Sentrene er først og fremst et selvhjelpstilbud til voksne som har vært utsatt for incest, seksuelle overgrep eller voldtekt, og deres pårørende.

Sentrene er et gratis tilbud og supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og du trenger ikke henvisning for å ta kontakt.

Alle sentrene følger korona-reglene og er helt trygge å bruke.

Tilbudet består av:

  • rådgivning per telefon
  • individuelle samtaler
  • deltakelse i selvhjelpsgrupper
  • andre temagrupper
  • kurs

Tilbudene kan variere noe. Sentrene tilrettelegger i ulik grad for at brukerne kan oppholde seg på senteret for uorganisert samvær med andre brukere. Det er også mulighet for at brukerne selv kan ta initiativ til og gjennomføre ulike aktiviteter. Sentrene er åpne for familie og andre som står deg nær, og noen sentre har tilbud til barn. I tillegg driver sentrene forebyggende arbeid, som undervisning og annet opplysningsarbeid.

Se film om hvordan du møtes på et Nok.- eller SMISO-senter:

 

Ved sentrene kan du møte andre som har opplevd seksuelle overgrep. De som arbeider på sentrene, har relevant utdanning og/eller har selv opplevd overgrep.

Du kan være anonym, det vil si du trenger ikke å si hva du heter når du kontakter et senter. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse. Andre som bruker senteret, har heller ikke lov til å fortelle videre det de får vite om deg. Sentrene tilbyr tolk når det er behov for det.

Alle fylker har i dag minst ett Nok.- eller SMISO-senter. Sentrene mottar midler fra stat og kommune.

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte – 800 57 000

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte er et tilbud til seksuelt misbrukte barn og voksne. Den er gratis og åpen hele døgnet. Pårørende og hjelpeapparatet kan også kontakte hjelpetelefonen for råd og veiledning. De som svarer på telefonen arbeider ved Incestsenteret i Vestfold.

 

Oversikt over Nok.-sentrene og sentrene mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) på nettsidene til Nok. Norge*.

Finn ditt senter på dinutvei.no

Les om Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte – 800 57 000 på deres egne sider.

 

* Flere av de tidligere sentrene mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) og Fellesskapet mot seksuelle overgrep (FMSO) byttet navn til Nok. i november 2020.

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei i samarbeid med Nok.Norge.