Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Co to jest ośrodek wsparcia dla ofiar kazirodztwa i nadużyć seksualnych (SMISO)?

W ośrodku wsparcia dla ofiar kazirodztwa i nadużyć seksualnych osoby, które są molestowane otrzymują wsparcie, które pomaga im poradzić sobie z tymi trudnymi przeżyciami. Ośrodek jest przede wszystkimi poradnią samopomocy dla osób dorosłych, które są ofiarami kazirodztwa, nadużyć seksualnych lub gwałtu, i ich krewnych.

Ośrodek świadczy usługi bezpłatnie i jest jednostką uzupełniająca dla systemu opieki zdrowotnej. Nie musisz mieć skierowania, aby skorzystać z jego pomocy.

Ośrodki oferują:

  • porady udzielane telefonicznie
  • porady udzielane osobiście
  • udział w grupach samopomocy
  • inne grupy tematyczne
  • kursy

Usługi mogą różnić się w zależności od ośrodka. Ośrodki są w różnym stopniu przystosowane nieformalnych spotkań pomiędzy pacjentami. Pacjenci mogą też przejąć inicjatywę i samodzielnie organizować różne zajęcia. Ośrodki są otwarte dla członków rodziny i innych bliskich Ci osób, a niektóre zapewniają też opiekę nad dziećmi. Ośrodki starają się również działać profilaktycznie, na przykład poprzez szkolenia i inne zajęcia o charakterze informacyjnym.

JAK WYGLĄDA SPOTKANIE W CENTRUM POMOCY OFIAROM KAZIRODZTWA I PRZEMOCY SEKSUALNEJ:

W ośrodkach można spotkać się z innymi osobami, które są ofiarami nadużyć seksualnych. Pracownicy ośrodków zostali odpowiednio przeszkoleni i/lubi sami są ofiarami molestowania.

Możesz zachować anonimowość, tzn. nie musisz podawać swojego imienia i nazwiska, kontaktując się z ośrodkiem. Personel jest zobowiązany do zachowania poufności, w związku z czym nie może ujawniać informacji na Twój temat innym osobom bez Twojej zgody, lub w sytuacji, w której istnieje zagrożenie życia lub zdrowia. Pozostałe osoby korzystające z pomocy ośrodka nie są uprawnione do rozmawiania z innymi na temat Twoich problemów. Ośrodki mogą zaoferować usługi tłumacza, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Obecnie w każdym kraju znajduje się co najmniej jeden ośrodek dla ofiar kazirodztwa i nadużyć seksualnych. Ośrodki są finansowane przez centralne i lokalne instytucje rządowe.

Dostępny jest również całodobowy, ogólnokrajowy telefon zaufania dla ofiar kazirodztwa i nadużyć seksualnych. Telefon jest obsługiwany przez Ośrodek dla ofiar kazirodztwa w okręgu Vestfold.


Lista ośrodków

Zobacz również Ogólnokrajowy numer telefonu — całodobowy telefon zaufania dla ofiar kazirodztwa i nadużyć seksualnych oraz ich krewnych, zadzwoń pod bezpłatny numer: 800 57 000

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.