Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte – 800 57 000

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte er et tilbud til seksuelt misbrukte barn og voksne.

Om tilbudet

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte er landsdekkende, gratis og åpen hele døgnet. Pårørende og hjelpeapparatet kan også kontakte hjelpetelefonen for råd og veiledning.

Du kan få hjelp, råd og svar på spørsmål, eller du kan ringe hvis du bare har behov for at noen lytter til deg. Du kan også få hjelp til å finne fram til andre hjelpetilbud i nærheten av der du bor.

De som svarer på telefonen arbeider ved Senter mot incest og seksuelle overgrep i Vestfold

Hvem får du snakke med?

De som svarer på telefonen arbeider ved Senter mot incest og seksuelle overgrep i Vestfold og har erfaring i å møte mennesker som har vært eller blir utsatt for seksuell overgrep.

Hvis du ønsker det, kan du ringe anonymt, det vil si at du ikke trenger å oppgi verken ditt eget eller andres navn. De ansatte snakker norsk. Hjelp kan også tilbys på engelsk.

Taushetsplikt

De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, med mindre du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse.

Hjelpetelefonen blir driftet av Senter mot incest og seksuelle overgrep i Vestfold på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Kontaktopplysninger

Tlf: 800 57 000

Hjelpetelefonens nettside: hfsm.no