Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er DIXI Ressurssenter mot voldtekt?

DIXI Ressurssenter mot voldtekt er et gratis tilbud til kvinner og menn som har opplevd voldtekt og seksuelle overgrep

Har du vært utsatt for voldtekt, eller kjenner du kanskje noen som har blitt voldtatt?

DIXI Ressurssenter mot voldtekt er et gratis tilbud til kvinner og menn som har opplevd voldtekt, samt til pårørende. Senteret driver ikke behandling, men tilbyr hjelp til selvhjelp som betyr å ta tak i egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. DIXI er et supplement til behandlingstilbudet i det offentlige hjelpeapparatet.

DIXI tilbyr:

  • enesamtaler for voldtatte og pårørende
  • samtalegruppe for voldtatte og pårørende
  • gratis advokathjelp
  • telefonrådgivning og veiledning på e-post og sms
  • hjelp til kontakt med hjelpeapparatet
  • temakvelder, foredrag og informasjon til øvrig hjelpeapparat og andre interesserte

Du kan være anonym, det vil si du trenger ikke å si hva du heter når du kontakter et senter. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre uten at du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse. Andre som bruker senteret, har heller ikke lov til å fortelle videre det de får vite om deg. Senteret tilbyr tolk når det er behov for det.

Alle som arbeider i DIXI er fagutdannet med bred erfaring i feltet, og noen av de ansatte kan også selv ha opplevd voldtekt.

DIXI er en stiftelse, og mottar midler fra stat og kommune.

Kontaktopplysninger

Telefon 22 44 40 50 / 930 58 070

DIXIs nettsted

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.