Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Cinsel saldırlara karşı DIXI Kaynak Merkezi nedir?

Tecavüze mi maruz kaldınız, ya da belki tecavüze maruz kalan birini tanıyorsunuz?

Cinsel saldırıya karşı DIXI Kaynak Merkezi, tecavüze maruz kalmış erkek ve kadınlar ve onların akrabaları için ücretsiz hizmetler sunmaktadır. Merkez tedavi hizmeti sunmamakta ancak insanların kendi kendilerine yardım edebilmelerine, yani hayatları hakkında sorumluluk almaları ve istenilen istikamete yönlendirmeleri için kendi öz kaynaklarından yararlanmalarına destek olmaktadır. DIXI, kamu sektörü destek sitemi tarafından sunulan tedavi hizmetlerini tamamlayıcı niteliktedir.

DIXI şunları sunmaktadır:

  • Tecavüz mağdurları ve akrabaları için bire bir danışmanlık
  • Tecavüz mağdurları ve akrabaları için psikolojik destek grupları
  • ücretsiz hukuki yardım
  • telefon danışmanlığı ve e-posta ve SMS yoluyla rehberlik
  • destek sistemiyle iletişimi sağlamada yardım
  • temalı geceler, konferans ve diğer destek hizmetleri ve ilgili diğer gruplar hakkında bilgilendirme

Merkezleri anonim olarak arayabilirsiniz; yani aradığınızda isminizi vermeniz gerekmez. Çalışan kadro gizliliğinizden sorumludur ve hayatınız veya sağlığınızla ilgili bir tehlike oluşması durumu haricinde, izniniz olmaksızın başkalarıyla size ait bilgileri paylaşmaları yasaktır. Merkezin diğer kullanıcılarının da başkalarıyla sizin durumunuz hakkında herhangi bir şeyi tartışmaları yasaktır. Merkez gerektiğinde tercümanlık hizmeti sağlayabilir.

DIXI’de çalışan personel, mesleki eğitimden geçmiş ve alanlarında derin deneyime sahip kimselerdir. Bazıları tecavüz olayı yaşamış kimseler olabilirler.

DIXI bir vakıftır (tröst) ve merkezi ve yerel yönetim tarafından finanse edilmektedir.


Tel: +47 22 44 40 50 / 930 58 070

DIXI web sitesi

E-posta: dixi@dixioslo.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.