Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Co to jest Centrum zasobów DIXI dla ofiar gwałtu?

DIXI Ressurssenter mot voldtekt er et gratis tilbud til kvinner og menn som har opplevd voldtekt og seksuelle overgrep

Czy jesteś ofiarą gwałtu lub może znasz kogoś, kto został zgwałcony?

Centrum zasobów DIXI dla ofiar gwałtu to bezpłatna usługa dla kobiet i mężczyzn będących ofiarami gwałtu oraz ich krewnych. Ośrodek nie oferuje leczenia, ale pomaga ludziom w taki sposób, aby mogli sami sobie pomóc, czyli aby mogli polegać na własnych możliwościach, brać odpowiedzialność za swoje życie i iść naprzód w pozytywnym kierunku. DIXI jest uzupełnieniem leczenia oferowanego przez państwowe systemy wsparcia. Pracownicy DIXI są profesjonalnie przeszkoleni i mają szerokie doświadczenie w pracy z ofiarami gwałtu. Niektórzy z nich sami są ofiarami gwałtu.

Co może zaoferować DIXI?

DIXI oferuje:

  • porady indywidualne dla ofiar gwałtu i ich krewnych,
  • konsultacje grupowe dla ofiar gwałtu i ich krewnych,
  • bezpłatną pomoc prawną,
  • doradztwo i wskazówki przekazywane telefonicznie, pocztą elektroniczną i w wiadomościach SMS,
  • pomoc w skontaktowaniu się z usługami zdrowotnymi i wsparcia,
  • wieczory tematyczne, lektury i informacje na temat innych usług zdrowotnych i wsparcia.

Anonimowość i poufność

Możesz zachować anonimowość, tzn. nie musisz podawać swojego imienia i nazwiska, kontaktując się z tego typu ośrodkiem. Personel ma obowiązek zachowania tajemnicy i w związku z tym może ujawniać informacje na Twój temat dopiero po uzyskaniu Twojej zgody lub jeśli istnieje bezpośrednie ryzyko, że komuś stanie się krzywda. Pozostałym osobom korzystającym z pomocy schroniska również nie wolno rozmawiać z innymi o Twoim przypadku. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Centrum może zapewnić usługi tłumacza.

DIXI to fundacja finansowana przez władze centralne i lokalne.

Dane kontaktowe

Telefon +47 22 44 40 50 / +47 930 58 070

Strona internetowa ośrodka DIXI