Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Co to jest Ośrodek DIXI dla ofiar przemocy seksualnej?

Czy jesteś ofiarą gwałtu lub może znasz kogoś, kto został zgwałcony?

Ośrodek DIXI dla ofiar przemocy seksualnej jest bezpłatną poradnią dla kobiet i mężczyzn będących ofiarami gwałtu oraz ich krewnych. Ośrodek nie oferuje leczenia, ale pomaga ludziom w taki sposób, aby mogli sami sobie pomóc, czyli aby mogli polegać na własnych możliwościach, brać odpowiedzialność za swoje życie i zmierzać do konkretnego celu. DIXI jest uzupełnieniem usług oferowanych przez państwową służbę zdrowia.

DIXI oferuje:

  • indywidualne porady dla ofiar gwałtu i ich krewnych
  • porady grupowe dla ofiar gwałtu i ich krewnych
  • bezpłatną pomoc prawną
  • porady i wskazówki przekazywane telefonicznie, pocztą elektroniczną i w wiadomościach sms
  • pomoc w nawiązaniu kontaktu z innymi jednostkami udzielającymi pomocy
  • wieczory tematyczne, wykłady i informacje na temat innych jednostek udzielających pomocy itp.

Możesz zachować anonimowość, tzn. nie musisz podawać swojego imienia i nazwiska, kontaktując się z ośrodkiem. Personel jest zobowiązany do zachowania poufności, w związku z czym nie może ujawniać informacji na Twój temat innym osobom bez Twojej zgody, lub w sytuacji, w której istnieje zagrożenie życia lub zdrowia. Pozostałe osoby korzystające z pomocy ośrodka nie są uprawnione do rozmawiania z innymi na temat Twoich problemów. Ośrodek oferuje usługi tłumacza, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Pracownicy ośrodka DIXI są profesjonalnie przeszkoleni i mają szerokie doświadczenie w pracy z ofiarami molestowania. Niektórzy z nich sami są ofiarami gwałtu.

DIXI to fundacja finansowana przez centralne i lokalne organy rządowe.


Telefon: +47 22 44 40 50 / 930 58 070

Strona internetowa ośrodka DIXI

E-mail: dixi@dixioslo.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.