Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Co to jest Centrum zasobów DIXI dla ofiar gwałtu?

DIXI Ressurssenter mot voldtekt er et gratis tilbud til kvinner og menn som har opplevd voldtekt og seksuelle overgrep

Jesteś ofiarą gwałtu? Może znasz kogoś, kto został zgwałcony?

Centrum zasobów DIXI dla ofiar gwałtu to bezpłatna usługa dla kobiet i mężczyzn będących ofiarami gwałtu oraz ich krewnych. Centrum nie oferuje leczenia, ale pomaga ludziom znaleźć dla siebie pomoc. Oznacza to czerpanie z ich własnych zasobów, wzięcie odpowiedzialności za własne życie i zmierzanie w dobrym kierunku. DIXI jest uzupełnieniem leczenia oferowanego przez państwowe systemy wsparcia.

DIXI oferuje:

  • porady indywidualne dla ofiar gwałtu i ich krewnych,
  • konsultacje grupowe dla ofiar gwałtu i ich krewnych,
  • bezpłatną pomoc prawną,
  • doradztwo i wskazówki przekazywane telefonicznie, pocztą elektroniczną i w wiadomościach SMS,
  • pomoc w skontaktowaniu się z usługami zdrowotnymi i wsparcia,
  • wieczory tematyczne, lektury i informacje na temat innych usług zdrowotnych i wsparcia.

Możesz zachować anonimowość, tzn. nie musisz podawać swojego imienia i nazwiska, kontaktując się z tego typu ośrodkiem. Personel ma obowiązek zachowania tajemnicy i w związku z tym może ujawniać informacje na Twój po uzyskaniu Twojej zgody lub jeśli istnieje bezpośrednie ryzyko, że komuś stanie się krzywda. Pozostałe osoby korzystające z pomocy ośrodka nie są uprawnione do rozmawiania z innymi na temat Twoich problemów. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Centrum może zapewnić usługi tłumacza.

Pracownicy DIXI są profesjonalnie przeszkoleni i mają szerokie doświadczenie w pracy z ofiarami gwałtu. Niektórzy z nich sami są ofiarami gwałtu.

DIXI to fundacja finansowana przez władze centralne i lokalne.

Dane kontaktowe

Telefon zaufania: 22 44 40 50 / 930 58 070

Witryna internetowa DIXI: http://www.dixi.no/

E-mail: dixi@dixioslo.no