Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Waa maxay goobta xarunta DIXI ee ku lidka ah weerarka galmada?

Weligaa ma ahayd dhibanaha kufsiga, ama laga yaabaa garanaysay qof ahaa dhibaha kufsiga?

Goobta xarunta DIXI ee ku lidka weerarka galmada waa adeega bilaashka ah ee haweenka iyo raga kuwaas oo ahaa dhibanayaasha kufsiga, siibaa qaraabadoda. Xaruntu ma bixiso daawaynta laakiin waxay caawisaa dadka inay nafahooda caawiyaan, taas oo macnaheedu keenida ilahooda, qaadista masuuliyada noloshooda iyo u kaxaynta jihad ala rabo. DIXI waxay kabtaa adeegyada daawaynta ay bixiso nidaamka taageerada qaybta dad waynaha.

DIXI waxay bixisaa:

  • la talinta mid-ilaa mid ah ee dhibanayaasha kufsiga iyo qaraabadooda
  • kooxaha la talinta ee dhibanayaasha kufsiga iyo qaraabadoda
  • gargaar sharci oo bilaash ah
  • la talinta telefoonka iyo hagitaanka la adeegsanayo iimayl iyo fariinta SMS.
  • caawimada lala xidhiidhayo nidaamka taageerada
  • fiidka isku mowduuca ah, hadalo la jeedinayo iyo macluumaad ku saabsan adeegyada kale ee taageerada iyo kooxaha kale ee xiisaynaya.

Waxa la qarin karaa magacaaga, taas waxaa loola jeeda, uma baahnid inaad bixiso magacaga marka aad la xidhiidho xarunta. Shaqaalahu waxay leeyihiin waajibka qarsoodiga oo sidaas awgeed looma oggola inay la wadaagaan wax macluumaad ah oo adiga kugu saabsan kuwa kale oggolaanshahaaga la’aanteed, ama haddii ay jirto halis nolosha iyo caafimaadka ah. Isticmaalayaasha kale ee xarunta gaboodka looma oggola inay kala hadlaan wax ku saabsan xaaladaada kuwa kale. Xaruntu waxay bixin kartaa turjubaan marka ay lama huraanka tahay.

Shaqalaaha u shaqeeya DIXI waa kuwa si xirfad yaqaanimo u tababaran oo leh khibrad balaadhan u leh qaybta. Qaar ka mid ah iyagu sidoo kale waxa laga yabaa iyaga laftoodu inay la kulmeen kufsiga.

DIXI waa urur oo waxay ka heshaa maalgelinta dowladda dhexe iyo dowladda hoose.


Telefoonka +47 22 44 40 50 / 930 58 070

Websaydka DIXI

Iimayl: dixi@dixioslo.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.