Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Bør jeg anmelde voldtekt?

Jente står ved et veiskille. Det kan være vanskelig å velge om man vil anmelde voldtekt.

Mange som kontakter dinutvei.no er usikre på om de kan eller bør anmelde voldtekt. Det kan det være flere grunner til.

Etter en voldtekt kan det være mange spørsmål som dukker opp. Det kan være vanskelig å sortere tanker og følelser. Mange lurer på om de bør anmelde voldtekten, eller ikke.

Her er grunner til at noen er usikre:

 • De vet ikke om det som skjedde var en voldtekt, eller om det er straffbart.
 • De er redde for ikke å bli trodd, enten av venner eller politiet.
 • De vil helst bare glemme det som har skjedd.
 • De føler skyld og skam og er redde for hva kjæresten eller venner vil si. Noen tror andre vil mistenke dem for å lyve for å dekke over utroskap.
 • De var fulle og husker kanskje bare deler av det som har skjedd.
 • De har ingen bevis for voldtekten, og det var ingen vitner.
 • De tenker at saken uansett bare blir henlagt om de anmelder, eller orker ikke en rettssak.

Hva er voldtekt?

Å anmelde voldtekt er en rett, ikke en plikt. Noen opplever det belastende å anmelde. Derfor er det viktig at du tar hensyn til det som oppleves riktig for deg. Du har rett på hjelp selv om du ikke anmelder.

Grunner til å anmelde voldtekt

For noen oppleves det riktig å anmelde voldtekt, selv om saken skulle bli henlagt. Her er noen grunner til å anmelde:

 • Som regel må du ha anmeldt for å få voldsoffererstatning i ettertid.
 • Voldtekt er et alvorlig lovbrudd.
 • Å anmelde er en tydelig beskjed til den som voldtok om at du ser svært alvorlig på det som skjedde.
 • Den du anmelder kan ha voldtatt flere. Når du anmelder kan du bidra til å styrke andres saker i tillegg til din egen.

Les mer om å kontakte lege eller politi etter voldtekt.

Om du anmelder raskt er det lettere for politiet å etterforske saken. Da kan de sikre funn på åstedet og avhøre gjerningspersonen. Når politiet kommer i gang med avhør så fort som mulig sikres mer korrekt informasjon i avhøret.

Hvorfor henlegges voldtektssaker?

Henleggelse betyr ikke at den som anmelder ikke blir tatt alvorlig eller ikke blir trodd.

En henleggelse kan bety at politiet ikke klarer å finne tilstrekkelig bevis for at voldtekten har skjedd. Det er for eksempel sjelden vitner til hendelsen. Mange voldtektssaker henlegges på grunn av manglende bevis eller bevisets stilling.

Hvis det har gått mange år siden voldtekten, kan saken være foreldet. Da blir den også henlagt.

Det går an å klage på en henleggelse. En bistandsadvokat kan vurdere henleggelsen og gi råd og veiledning om hvordan du klager.

Mange opplever at det er riktig å anmelde voldtekt selv om saken henlegges eller ender med frifinnelse. For noen kan det være en måte å bli ferdig med det hele og gå videre.

Hvem kan du snakke med om å anmelde voldtekt?

Vurderer du å anmelde en voldtekt, kan du kontakte en bistandsadvokat og drøfte saken. Du har krav på gratis samtale med bistandsadvokat før du bestemmer deg for om du skal anmelde. Bistandsadvokaten kan også være med til politiet og hjelpe deg med å anmelde.

Les mer om rett til bistandsadvokat etter voldtekt.

Du kan også kontakte Støttesenter for kriminalitetsutsatte. Støttesentrenes oppgave er å følge deg gjennom hele straffesaksprosessen. Alle kan ta kontakt med Støttesenteret, men tilbudet er primært for deg som anmelder saken til politiet.

Les mer om Støttesenter for kriminalitetsutsatte.

Andre du kan snakke med om å anmelde voldtekt

Her kan du se hva andre lurer på om å anmelde voldtekt:

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.no.