Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)?

JURK tilbyr juridisk rådgivning for kvinner som er utsatt for vold

Har du vært utsatt for vold og lurer på hvilke rettigheter du har? Da kan du henvende deg til Juridisk rådgivning for kvinner (JURK).

JURK er et gratis rettshjelptiltak for kvinner. Organisasjonen bidrar med hjelp til selvhjelp på en rekke saksområder. Du kan for eksempel få informasjon om hvilke rettigheter du har dersom du har blitt utsatt for vold, og hjelp til å søke om voldsoffererstatning.

JURK tilbyr:

  • Juridisk bistand i konkrete saker
  • Rettighetsinformasjon
  • Foredrag

Se film om hvordan du møtes hos JURK:

 

JURK tar imot henvendelser fra hele landet. Du kan kontakte JURK per telefon eller, hvis du har mulighet, komme innom JURKs kontorer i Oslo. Kontaktopplysninger, åpningstider og informasjon om hvordan du kan registrere saken din finner du på JURKs egne nettsider. De som arbeider i JURK har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse. JURK tilbyr tolk når det er behov for det.

JURK mottar offentlig støtte og drives av jurister og viderekomne jusstudenter.

Kontaktopplysninger

Telefon: 22 84 29 50

Adresse: Skippergata 23, 0154 Oslo.

JURKs nettsted: jurk.no

E-post: post-mottak@jurk.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.