Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Co to są Porady prawne dla kobiet (Juridisk rådgivning for kvinner – JURK)?

Czy jesteś ofiarą przemocy i zastanawiasz się, jakie prawa Ci przysługują? Jeżeli tak, możesz skontaktować się z organizacją Porady prawne dla kobiet (JURK).

Organizacja JURK stanowi bezpłatną poradnię prawną dla kobiet. Organizacja oferuje poszkodowanym pomoc w taki sposób, aby były one w stanie same sobie pomóc w różnych aspektach życia. Na przykład, możesz uzyskać informacje na temat tego, jakie przysługują Ci prawa w sytuacji, gdy jesteś ofiarą przemocy oraz pomoc w zakresie wnioskowania o odszkodowanie z tytułu szkód poniesionych w wyniku przestępstwa.

Organizacja JURK oferuje:

  • Pomoc prawną w określonych przypadkach
  • Informacje na temat Twoich praw
  • Lektury

Organizacja JURK otrzymuje zapytania z całej Norwegii. Możesz skontaktować się z JURK telefonicznie lub, w miarę możliwości, odwiedzić jedno z biur organizacji w Oslo. Dane kontaktowe, godziny otwarcia i informacje na temat sposobu rejestracji Twojej sprawy znajdują się na stronie internetowej JURK. Pracownicy JURK są zobowiązani do zachowania poufności, w związku z czym nie mogą ujawniać informacji na Twój temat bez Twojej zgody, lub w sytuacji, w której istnieje zagrożenie życia lub zdrowia. JURK oferuje usługi tłumacza, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Organizacja JURK jest finansowana i prowadzona przez prawników i studentów prawa wyższych lat.


Telefon: +47 22 84 29 50

Adres: Skippergata 23, 0154 Oslo.

Strona internetowa organizacji JURK

E-mail: post-mottak@jurk.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.