Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Mii lea Juridihkalaš ráđđeaddin nissonolbmuide (JURK)?

Leat go gillán veahkaválddi ja imaštalat mat vuoigatvuođat dus leat? Dalle sáhtát váldit oktavuođa Juridihkalaš ráđđeaddimiin nissonolbmuide (JURK).

JURK lea nuvttá riekteveahkkedoaibmabidju nissonolbmuide. Organisašuvdna veahkeha iešveahkehemiin olu áššesurggiin. Sáhtát ovdamearkka dihtii oažžut dieđuid mat vuoigatvuođat dus leat jus leat gillán veahkaválddi, ja oažžut veahki ohcat buhtadusa veahkaválddi gillájeddjiide.

JURK fállá:

  • Juridihkalaš veahki konkrehta áššiin
  • Vuoigatvuođadieđuid
  • Logaldallamiid

 

JURK:in váldet oktavuođa olbmot miehtá riikka. Sáhtát riŋget JURK:i, dahje jus lea vejolaš, de sáhtát fitnat JURK kantuvrrain Oslos. Oktavuođaváldindieđuid, rahpanáiggiid ja dieđuid mo don galggat registreret ášši, gávnnat JURK ruovttusiidduin. JURK bargiin lea jávohisvuođageasku, ii ge sis leat danne lohpi earáide juohkit dieđuid du birra du lobi haga, dahje jus lea sáhka heakkas. JURK fállá dulka go lea dárbu dasa.

JURK oažžu almmolaš doarjaga, ja dan jođihit juristtat ja hárjánan juridihkkastudeanttat.


Telefovdna: 22 84 29 50

Čujuhus: Skippergata 23, 0154 Oslo.

JURK neahttabáiki

E-poasta: post-mottak@jurk.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.