Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Waa maxay Tallada Sharciga ee Dumarka (JURK)?

JURK logo

Miyaad lagula dhaqmay rabshad ama xadgudubka galmada oo aad la yaabantahay waxa ay xaquuqahaaga yihiin? Haddii ay sidaas tahay, waxaad la xiriiri kartaa Tallada Sharciga ee Dumarka (JURK).

Ku saabsan adeega

JURK waa adeega gargaarka sharciga oo bilaash ah ee dumarka loogu tallogalay. Ururka wuxuu bixiyaa caawin marka waad maareyn kartaa waxyaabaha naftaada ee aagag badan oo sharciga ah. Tusaale ahaan, waad heli kartaa warbixin oo xaquuqahaaga aad qabtid haddii lagula dhaqmo rabshad iyo xadgudubka galmada, sidoo kale sida caawinta lagu codsanayo magdhowga dhaawacyada dambiga.

JURK waxay bixisaa:

  • Gargaarka sharciga ee xaaladaha gaarka ah
  • Warbixinta ku saabsan xaquuqaha
  • Qudbadaha

Daawo filimkaan ee ku saabsan la xiriirida JURK :

 

Sida la isula xiriiro?

JURK wuxuu u furanyahay weydiimaha laga helayo Norway oo dhan. Waxaad kula xiriiri kartaa JURK taleefon ahaan ama booqo xafiisyada JURK ee Oslo haddii taasi ay kuu tahay iqtiyaarka. Warbixinta xiriirka, saacadaha furitaanka iyo warbixinta ku saabsan sida aad u diiwaangelin kartid dacwadaada waxaa laga heli karaa websaydka JURK

Shaqaalaha waxay leeyihiin waajibaadka qarsoodiga

Shaqaalaha meesha JURK waxaa saaran waajibaadka qarsoodiga oo sidaas darteed looma ogola inay la wadaagaan warbixin walba ee ku saabsan iyadoon jirin ogolaanshahaaga, ama haddii ay jiraan halis dhow oo qof la waxyeelay ah. JURK waxay bixin kartaa turjubaan markii aan laga maarmin.

JURK waxay heshaa maalgelinta dadweynaha oo waxaa maamulo xirfadlayaasha sharciga oo ka waaya arag qaato ardayda sharciga.

Warbixinta xiriirka

Teleefonka: 22 84 29 50

Ciwaanka: Skippergata 23, 0154 Oslo.

Websaydka JURK: jurk.no

I-meelka: post-mottak@jurk.no