Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Maxay tahay Talada Sharciga ee Haweenku (JURK)?

Ma lagugula kacay dagaal oo ma ka yaabantay waxay yihiin xuquuqdaadu? Haddii ay sidaasi jirto, waxaad la xidhiidhi kartaa Talada Sharciga ee Haweenka (JURK)?

JURK waa adeeg kaalmo sharci oo haweenka ah. Ururku waxa uu siiyaa caawimo dadka si ay nafahooda u caawiyaan tirooyin aagag ah. Tusaale ahaan, waxaad ka heli kartaa macluumaad ku saabsan kuwa ay yihiin xuquuqda aad leedahay haddii lagugula kacay dagaal siiba caawimada aad ku codsanayso magdhowga dhaawacyada falka dembiyeed.

JURK waxay bixisaa:

  • Gargaar sharci oo dacwado gaara ah
  • Macluumaad ku saabsan xuquuqaha
  • Khudbadaha

 

JURKA waxay ka heshaa waydiimaha Norway oo dhan. Waxaad la xidhiidhi kartaa JURK telefoon ahaan, ama, haddii aad awoodo, booqo xafiisyada JURK ee ku yaala Oslo. Macluumaadka xidhiidhka, saacadaha furitaanka iyo macluumaadka ku saabsan sida aad u diiwaangelin karto dacwadaada waxaa laga heli karaa websaydka JURK. Shaqaalaha JURK waxay leeyihiin waajibka qarsoodiga ah oo sidaas awgeed looma oggola inay la wadaagaan wax macluumaad ah oo adiga kugu saabsan kuwa kale oggolaanshahaaga la’aanteed, ama haddii ay jirto halis nolosha iyo caafimaadka ah. JURK waxay bixin karaan turjubaan marka ay lama huraanka tahay.

JURK waxay heshaa maalgelin oo waxaa maamula sharci yaqaano iyo ardayda sare ee sharciga


Telefoonka: +47 22 84 29 50

Cinwaanka: Skippergata 23, 0154 Oslo.

Websaydka JURK

E-mail: post-mottak@jurk.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.