Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Waa maxay Tallada Caafimaadka ee Dumarka (JURK)?

JURK logo

Miyay kugu dhacday rabshad oo aad rabtaa inaad ogaatid xaquuqahaaga? Haddii ay sidaas tahay, waxaad la xiriiri kartaa Tallada Sharciga ee Dumarka (JURK).

JURK waa adeega gargaarka sharciga ee dumarka. Ururka wuxuu bixiyaa caawin si markaas aad u maareyn kartid nafsadaada oo tiro aagaga sharciga ah. Tusaale ahaan, waxaad heli kartaa warbixin ku saabsan xaquuqaha aad leedahay haddii ay kugu dhacday rabshad, sdioo kale sida caawinta lagu codsanayo magdhowga dhaawaca dambiga.

JURK waxay bixisaa:

  • Gargaarka sharciga oo dacwadaha gaarka ah
  • Warbixinta ku saabsan xaquuqahaaga
  • Qudbadaha

Daawo fiidiyahaan ku saabsan la xiriirida JURK:

 

JURK wuxuu u furanyahay weydiimaha Norway oo dhan ah. Waxaad kala xiriiri kartaa JURK taleefon ahaan ama booqo xafiisyada JURK ee Oslo haddii taasi kuu tahay dooq. Warbixinta xiriirka, saacadaha furitaanka iyo warbixinta ku saabsan sida aad u diiwaangelin kartid dacwadaada waxaa laga heli karaa websaydka JURK. Shaqaalaha JURK waxay leeyihiin leeyahay waajibaadka qarsoodiga iyo looma ogola inuu la wadaago dadka kale warbixin walba ee adiga kugu saabsan iyada oo aan jirin ogolaanshahaaga, ama haddii ay jiraan halis dhow oo qof la waxyeelo. JURK waxay ku siin karaan turjubaan markii ay muhiim tahay.

JURK waxay heshaa maalgelinta dowlada oo waxaa maamulo dhaqaatiirta sharciga iyo ardayda sharciga waaya araga ah.

Xiriirka

Teleefonka: 22 84 29 50

Ciwaanka: Skippergata 23, 0154 Oslo.

Websaydka JURK: jurk.no

I-meelka: post-mottak@jurk.no