Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er voldtekt?

Jente sitter på brygge og ser utover vannet. Det kan være tungt å være usikker på om det man har opplevd var voldtekt.

Mange tar kontakt med dinutvei.no fordi de er usikre på om det de har opplevd var en voldtekt. Vi kan ikke alltid svare. Det er mye som påvirker om en seksuell handling kan defineres som voldtekt.

Definisjon av voldtekt

Ifølge straffeloven § 291 er det voldtekt når noen:

  • skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd
  • har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller
  • ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Mer om hva straffeloven sier om seksuell omgang og voldtekt.

Hva betyr dette i praksis?

Her har vi prøvd å forklare noen av ordene som brukes i loven. Det sentrale er at noen har sex med andre uten at de har samtykket.

Seksuell omgang kan bety samleie, masturbasjon og andre handlinger som ligner på samleie. Det kan være for eksempel fingring eller innføring av dildo eller andre gjenstander i skjeden eller rumpa, og slikking eller suging av kjønnsorganer. Dette er beskrevet i straffeloven § 292.

Det er voldtekt når noen bruker vold for å skaffe seg seksuell omgang. Eksempler på vold kan være slag, kvelertak, å presse den andre ned eller holde armer og bein. Det er også vold å hindre den andre i å komme unna.

Truende adferd kan være både verbal og fysisk. Det er en verbal trussel hvis noen sier de skal skade deg eller andre om du ikke går med på sex. Truende fysisk adferd kan være å bruke kroppsspråk på en truende måte. Et eksempel er å plukke opp en gjenstand som kan brukes til å skade for å signalisere en trussel.

En person regnes som ute av stand til å motsette seg handlingen blant annet om de er bevisstløse, sover, er overstadig beruset, eller har visse former for fysisk funksjonshemming. Det har ingen betydning om bevisstløsheten er selvforskyldt.

Har jeg blitt utsatt for voldtekt eller et annet seksuelt overgrep?

Var det voldtekt?

Mange som skriver til dinutvei.no er usikre på hvor grensene går for hva som er voldtekt. Situasjoner som kan skape tvil er:

  • Å føle deg presset til sex, selv om den andre ikke bruker vold eller trusler. Kanskje ble du voldtatt av kjæresten eller en venn.
  • Å ikke ville ha sex, men ikke klare å si nei.
  • Å våkne av at noen andre har sex med deg, uten at du har samtykket.
  • Å ha følelsen av at det har skjedd noe seksuelt du ikke hadde lyst til, men du var for full eller ruset til å huske ordentlig.

Noen av disse opplevelsene vil falle under straffelovens bestemmelser om voldtekt, andre ikke. Loven er komplisert. Det er gjerne nødvendig med juridisk kompetanse for å ta stilling til om det har skjedd noe kriminelt. En bistandsadvokat kan hjelpe med å vurdere om det var voldtekt.

Hvem har krav på bistandsadvokat?

Hvem kan du spørre?

Hjelp etter voldtekt

Reaksjoner etter voldtekt varierer. Det gjør også behovet for hjelp. Mange synes det er en god støtte å snakke med en fagperson for å finne ut av hva de kan gjøre og hvilken hjelp som finnes.

Selv om det som skjedde ikke var voldtekt i lovens forstand, kan det oppleves som en grov krenkelse eller et alvorlig overgrep. Du har rett til hjelp uansett.

Hjelpetilbud for de som har blitt utsatt for voldtekt og andre seksuelle overgrep.

Les om andres opplevelser:

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.no.