Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Jeg ble voldtatt, hva nå?

Jente som lurer på hva hun skal gjøre etter en voldtekt.

Hva kan man gjøre etter en voldtekt? Her er en liten sjekkliste for voldtektsutsatte.

Det viktigste etter en voldtekt er å ta vare på seg selv. Her har vi samlet noen av tilbudene og mulighetene som finnes for deg som har blitt voldtatt.

  • Trenger du akutt medisinsk hjelp etter en voldtekt? Ring nødnummeret 113 eller oppsøk nærmeste overgrepsmottak.
  • Er du i fare eller trenger hjelp, ring politiets nødnummer 112.

Kontakt et overgrepsmottak

Overgrepsmottakene tilbyr medisinsk undersøkelse, behandling av skader, sikring av bevis og ikke minst noen å snakke med, med mer.

Mange vil helst dusje og vaske seg, pusse tenner og vaske eller kaste klær etter en voldtekt. Klarer du å utsette det, er det det beste. Da er det lettere å sikre bevis hvis du vil anmelde.

Du kan oppsøke et mottak selv om det er en stund siden voldtekten skjedde. Der får du også informasjon om videre hjelp, rettigheter, eller om å anmelde.

Mer om hva som skjer på et overgrepsmottak.

Finn ditt nærmeste overgrepsmottak i hjelpetilbudsøket vårt. (Huk av for Overgrepsmottak under «Type tilbud».)

Snakk med noen om voldtekten

Reaksjoner etter voldtekt varierer. Det gjør også behovet for hjelp. Mange synes det er en god støtte å få snakke med en fagperson for å finne ut av hva de kan gjøre og hvilken hjelp som finnes. Å snakke med noen kan være fint for å sortere tanker og følelser og bearbeide hendelsen.

Hvorfor er det viktig å få hjelp etter en voldtekt?

Hvem kan du snakke med om voldtekt?

Avhengig av hvor gammel du er og hvilken livssituasjon du er i, har vi her samlet noen hjelpetilbud:

Bør jeg anmelde voldtekten?

Mange lurer på om de burde anmelde voldtekten. Det kan være gode grunner til å anmelde, men ikke alle vil eller klarer det. Du har ikke plikt til å anmelde. Du har rett til hjelp selv om du ikke anmelder.

Om du anmelder raskt er det lettere for politiet å etterforske saken. Da kan de sikre funn på åstedet og avhøre gjerningspersonen. Om politiet kommer i gang med avhør så fort som mulig sikres mer korrekt informasjon i avhøret.

Grunner til å anmelde voldtekt.

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.no.