Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Psykisk helsehjelp

psykisk helsevern kan bistå dersom du har vært utsatt for seksuelle krenkelser, overgrep, vold eller voldtekt

Har du blitt utsatt for vold, voldtekt eller andre seksuelle overgrep og trenger hjelp til å bearbeide det du har opplevd? Alle kommuner har tilbud om psykisk helsehjelp.

Det er mange måter å reagere på etter vold og overgrep. Noen vil trenge profesjonell hjelp. Tilbudet om psykisk helsehjelp varierer fra kommune til kommune. Noen tilbud kan du kontakte eller oppsøke på egen hånd. Andre krever henvisning.

Tilbud som ikke krever henvisning

Tilbud som krever henvisning

Fastlege eller tannlege kan sammen med deg vurdere om du trenger spesialisert hjelp. De kan henvise deg videre til psykolog eller psykiater om det er behov for det. Be om at den som henviser deg er tydelig på at du trenger en terapeut med kunnskap om vold og traumer.

Distriktpsykiatrisk senter (DPS) og psykiater/psykolog med driftsavtale

Distriktpsykiatriske sentre finnes over hele landet og er en del av spesialisthelsetjenesten. Privatpraktiserende psykolog eller psykiater med driftsavtale (avtalespesialister) er også en del av spesialisthelsetjenesten. For å få behandling ved et DPS eller av en avtalespesialist, trenger du henvisning. Ved behov for akutt psykisk helsehjelp kan man også kontakte DPS direkte. Behandling tilbys i form av stabiliseringskurs og individuelle samtaler.

Be om at den som henviser deg er tydelig på at du trenger en terapeut med kunnskap om vold og traumer

SANKS er et eget tilbud om psykisk helsehjelp til den samiske befolkningen.

Se film om hvordan du møtes på et Distriktpsykiatrisk senter (DPS):

 

De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, med mindre du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse. Det tilbys tolk når det er behov for det. Ved DPS eller hos avtalespesialist betaler du ordinær egenandel opp til grensen for frikort. Hvilket DPS du tilhører, avhenger av hvor du bor og hvilket sykehus du tilhører. Fastlegen din kan veilede deg.

Pakkeforløp og ventetider

Når du henvises til et DPS starter et såkalt pakkeforløp. Pakkeforløpet skal sikre at du tilbys et helhetlig og forutsigbart behandlingsløp, uten unødig ventetid. Utgangspunktet er at du er eksperten på eget liv. Derfor skal du få mer innflytelse på behandlingen.

Les mer om pakkeforløp på helsenorge.no.

Ventetiden for behandling ved DPS varierer ulike steder i landet. Dersom ditt lokale DPS ikke har et godt nok tilbud til deg, vil du kunne tilbys behandling ved et annet DPS. Du kan kontakte informasjonstjenesten «Velg behandlingssted» for spørsmål om tilbud og ventetider på tlf. 800 43 573 (800 HELSE).

Sjekk gjennomsnittlig ventetid ved ditt lokale senter.

Oversikter over hvor du kan få hjelp

Oversikt over hvor du kan henvende deg om du trenger hjelp eller noen å snakke med på helsenorge.no sine nettsider.

Helseforetakene har oversikter over psykologer og psykiatere med driftstilskudd (avtalespesialister):

Finn en psykolog på psykologforeningens nettsider.

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.

Kilder:

helsenorge.no
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA
Helsebiblioteket
Helsedirektoratet
Diverse kommuners nettsider