Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

SANKS: eget tilbud for samer som er utsatt for vold og overgrep

SANKS har tilbud for samer som er utsatt for vold og overgrep

Har du blitt utsatt for vold, voldtekt eller andre seksuelle overgrep og trenger hjelp til å bearbeide det du har opplevd? SANKS er en kompetansetjeneste som skal bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud innenfor psykisk helse og rusarbeid. 

Tjenesten er en del av spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helsevern ved Finnmarkssykehuset.

Hjelp etter vold

Det er mange måter å reagere på etter vold og overgrep. Noen kan ha nytte av å snakke med en terapeut, andre trenger i tillegg innleggelse på psykiatrisk sykehus for en periode. Fastlege, psykolog eller tannlege kan sammen med deg vurdere om du trenger slik hjelp og henvise deg videre dersom det er behov for det. Be om at den som henviser deg er tydelig på at du trenger en terapeut med kunnskap om vold og traumer.

SANKS er en kompetansetjeneste som skal bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud innenfor psykisk helse og rusarbeid

Henvisning

For å få behandling ved SANKS eller hos psykolog eller psykiater som har driftstilskudd (avtalespesialister), trenger du henvisning. Det finnes i tillegg en rekke privatpraktiserende psykologer og psykiatere uten driftstilskudd. Da trenger du vanligvis ikke henvisning, men tilbudet vil ofte være dyrere enn behandling på SANKS eller psykolog/psykiater som har driftstilskudd.

De ansatte har taushetsplikt

De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse. Det tilbys tolk når det er behov for det.

Ventetiden for behandling varierer ulike steder i landet. Dersom det ikke er et godt nok tilbud til deg der du bor, vil du kunne tilbys hjelp ved et annet behandlingssted.

Kontaktopplysninger

SANKS nettsted

Psykisk helsevern