Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er psykisk helsevern?

psykisk helsevern kan bistå dersom du har vært utsatt for seksuelle krenkelser, overgrep, vold eller voldtekt

Har du blitt utsatt for vold, voldtekt eller andre seksuelle overgrep og trenger hjelp til å bearbeide det du har opplevd? Alle kommuner har tilbud innenfor psykisk helsevern, og mange har egen kommunepsykolog.

Det er mange måter å reagere på etter vold og overgrep. Noen kan ha nytte av å snakke med en terapeut, andre trenger i tillegg innleggelse på psykiatrisk sykehus for en periode. Fastlege, psykolog eller tannlege kan sammen med deg vurdere om du trenger slik hjelp og henvise deg videre dersom det er behov for det. Be om at den som henviser deg er tydelig på at du trenger en terapeut med kunnskap om vold og traumer.

Alle kommuner har tilbud innenfor psykisk helsevern, og mange har egen kommunepsykolog

For å få behandling ved et Distriktpsykiatrisk senter (DPS) eller hos psykolog eller psykiater som har driftstilskudd (avtalespesialister), trenger du henvisning. Det finnes i tillegg en rekke privatpraktiserende psykologer og psykiatere uten driftstilskudd. Da trenger du vanligvis ikke henvisning, men tilbudet vil ofte være dyrere enn behandling på DPS eller psykolog/psykiater som har driftstilskudd. Ved DPS eller psykolog/psykiater som har driftstilskudd betaler du ordinær egenandel.

De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse. Det tilbys tolk når det er behov for det.

Ventetiden for behandling ved DPS varierer ulike steder i landet. Dersom ditt lokale DPS ikke har et godt nok tilbud til deg, vil du kunne tilbys behandling ved et annet DPS. Du kan kontakte informasjonstjenesten «Velg behandlingssted» for spørsmål om tilbud og ventetider på tlf. 800 43 573 (800 HELSE).

Sjekk gjennomsnittlig ventetid ved ditt lokale senter

Oversikt over hvor du kan henvende deg om du trenger hjelp eller noen å snakke med på helsenorge.no sine nettsider

Helseforetakene har oversikter over psykologer og psykiatere med avtale (driftstilskudd):
avtalespesialister i Helse Sør-øst
avtalespesialister i Helse Vest
avtalespesialister i Helse Midt-Norge
avtalespesialister i Helse Nord

Finn en psykolog på psykologforeningens nettsider

SANKS – et tilbud om psykisk helsehjelp til den samiske befolkningen