Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Psykisk vold – hvor skal du begynne når du trenger hjelp?

Å oppleve psykisk vold kan gjøre at en sitter med mange spørsmål

Her er de viktigste hjelpetilbudene ved psykisk vold og ved ettervirkninger av psykisk vold.

Mange som kontakter dinutvei.no er usikre på om det er psykisk vold de opplever. Andre ble utsatt for lenge siden og har aldri snakket med noen om det. Det er viktig å huske på at du kan søke hjelp selv om du er usikker eller det er lenge siden volden skjedde.

Det kan være vanskelig å snakke om vold. Noen føler skyld og skam og mange er redde for ikke å bli trodd. Når du kontakter hjelpeapparatet, husk at det er deres oppgave å støtte og hjelpe deg. De er ikke der for å dømme.

Er det psykisk vold?

Hvor går grensen mellom en usunn relasjon og psykisk vold? Noen skjønner ikke før lenge etterpå at det var psykisk vold de opplevde. Psykisk vold er lettere å skjule enn fysisk vold. Det kan gjøre det vanskeligere for andre å oppdage.

Vi reagerer forskjellig på vold. Snakk gjerne med en fagperson om du er usikker på hva som skjer med deg eller hva slags hjelp du har behov for. Det kan være en god støtte og du kan få hjelp til å sortere tanker og følelser.

Hva er psykisk vold?

Hvor kan man søke hjelp ved psykisk vold?

Fastlegen kan være et sted å begynne. Legen kan være en god samtalepartner og kan henvise deg videre til annen hjelp hvis det er aktuelt.

Les mer om fastlegen og se film om hvordan snakke med legen om vold.

VO-linjen (Vold- og overgrepslinjen), ring 116 006. Er du usikker på hva du opplever, om det faktisk er psykisk vold? Eller lurer du på hvor du kan få hjelp? Ring eller chat med vold- og overgrepslinjen. Pårørende og andre som er bekymret kan også ta kontakt.

Les mer om VO-linja.

Krisesentrene. Du kan kontakte krisesentrene selv om du ikke er i akutt fare eller har behov for et sted å bo. Sentrene tilbyr råd og støtte, og hjelper deg som lurer på om du har blitt utsatt for vold. Noen krisesentre har samtalegrupper. Pårørende og andre som er bekymret kan også ta kontakt. Kontakt ditt lokale krisesenter for å spørre om hvilket tilbud det har.

Les mer og se film om krisesentrene.

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud mange kommuner har til alle over 16 år som har angst, lettere depresjoner, og begynnende rus- eller søvnproblemer. Søk på din kommunes nettsider for å finne ut mer om tilbudet der du bor.

Vern for eldre er en kontakttelefon for alle over 62 år som er utsatt for vold eller overgrep. Ring 800 30 196 for å få veiledning og hjelp. Pårørende og andre som er bekymret for eldre kan også ringe.

Les mer om Vern for eldre.

Familievernet har et gratis tilbud om rådgivning og veiledning når par opplever konflikter, kriser eller andre problemer i familien. Familievernet prioriterer noen ganger barnefamilier.

Les mer og se film om familievernet.

Les mer om vold etter samlivsbrudd.

Barnevernstjenesten kan kontaktes ved bekymring for barn. Barnevernet gir barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig i hjemmet. Husk at vold mellom foreldre også rammer barna. Vold mellom foreldre og barn kan også ramme de andre barna i familien.

Les mer om barnevernet og se film om hvordan barnevernet jobber med vold.

Alarmtelefonen for barn og unge 116111. Barn og unge som opplever vold og andre problemer hjemme kan ringe eller chatte med alarmtelefonen. Du kan også ringe om du er ung og blir utsatt for vold av kjæresten din. Voksne kan ringe om de er bekymret for barn, eller har mistanke om at de utsettes for vold eller overgrep.

Alarmtelefonens nettside.

Skolehelsetjenesten eller helsestasjon. Er du under 20 år, kan du ta opp problemer med helsestasjonen eller skolehelsetjenesten. Noen kommuner har tilbud til unge opp til 24 år. Søk på din kommunes nettsider for å se tilbudet der du bor.

Les mer og se film om skolehelsetjeneste og helsestasjon.

Politiet. Ring politiet 112 hvis du er i akutt fare. Hvis du trenger beskyttelse eller vil anmelde volden kan du ringe 02800.

Hjelp til dem som utøver psykisk vold

Alternativ til Vold (ATV) er et behandlingstilbud for dem som vil slutte å bruke vold. ATV har også et tilbud til dem som utsettes.

Les mer og se film om Alternativ til Vold.

Sinnemestring er kurs i teknikker for å kontrollere sinne og aggressiv atferd. Hovedsakelig tilbys gruppebehandling, men behandling kan også gis individuelt.

Les mer og se film om sinnemestring.

Hva lurer andre på om psykisk vold?

Her er noen utvalgte spørsmål som andre har stilt oss om psykisk vold.

Les flere spørsmål og svar i svar-oversikten vår. Huk av for «psykisk vold / trusler» for å se alle spørsmål om psykisk vold.

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.no.