Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Alternativ til Vold (ATV)?

Alternativ til Vold tilbyr behandling til voldsutøvere, både menn og kvinner

Slår du partneren din? Er du sint, truende eller voldelig på andre måter mot dine nærmeste? Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) tilbyr behandling til både menn og kvinner.

Tilbudet ved ATV består av individuelle samtaler og gruppeterapi.

Dersom du ønsker behandling, kan du ta kontakt selv eller få fastlegen eller en annen fagperson til å henvise deg. Dersom ATV ikke kan tilby den hjelpen du trenger, kan du bli henvist videre.

 

De fleste terapeutene på ATV er psykologer. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse. Det tilbys tolk når det er behov for det.

De aller fleste kontorene krever betaling for tjenesten, noen er gratis.

Oversikt over ATV-tilbud i Norge.

Noen av ATVs kontorer har også tilbud til utsatte for vold, og til barn som lever med vold i familien.

ATV er en stiftelse, men mottar midler fra stat og kommune, samt fra fond og legater.

Kontaktopplysninger

ATVs nettsted

E-post: post@atv-stiftelsen.no