Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Co to jest Alternatywa dla przemocy (ATV)?

Alternativ til Vold tilbyr behandling til voldsutøvere, både menn og kvinner

Bijesz swoją partnerkę / swojego partnera? Masz napady wściekłości, zastraszasz swoich bliskich lub dopuszczasz się wobec nich innych aktów przemocy? Fundacja Alternatywa dla przemocy (ATV) oferuje leczenie osobom stosującym przemoc – mężczyznom i kobietom.

Usługi ATV obejmują indywidualne rozmowy i terapię grupową.

Wszystkie ośrodki przestrzegają wytycznych dotyczących koronawirusa i są bezpieczne.

Jeśli chcesz się poddać leczeniu, możesz poprosić swojego lekarza pierwszego kontaktu lub innego specjalistę o skierowanie albo samodzielnie skontaktować się z ATV. Jeżeli fundacja ATV nie będzie w stanie Ci pomóc, może skierować Cię do innej placówki.

Obejrzyj ten film o kontaktowaniu się z ATV:

 

Większość terapeutów w ATV to psychologowie. Personel ma obowiązek zachowania tajemnicy i nie może udostępniać żadnych informacji o Tobie bez Twojej uprzedniej zgody, chyba że istnieje bezpośrednie ryzyko, że komuś stanie się krzywda. W razie potrzeby można skorzystać z usług tłumacza.

Większość placówek wymaga opłaty za usługi, chociaż niektóre z nich są bezpłatne.

Lista usług świadczonych przez ATV w Norwegii.

Niektóre ośrodki ATV oferują również pomoc ofiarom przemocy oraz dzieciom, które są narażone na przemoc w domu rodzinnym.

ATV jest fundacją i jest finansowana przez władze centralne i lokalne oraz otrzymuje dotacje z innych źródeł.

 

Dane kontaktowe

Witryna internetowa fundacji ATV

Email: post@atv-stiftelsen.no