Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Czy stosujesz przemoc? Co może zaoferować Alternatywa dla przemocy (ATV)?

Czy bijesz swoją partnerkę/swojego partnera? Czy masz napady wściekłości, zastraszasz swoich bliskich lub dopuszczasz się wobec nich innych aktów przemocy? Fundacja Alternatywa dla przemocy (ATV) oferuje leczenie sprawcom aktów przemocy, zarówno kobietom, jak i mężczyznom.

Usługi ATV obejmują indywidualne rozmowy i terapię grupową.

Jeżeli chcesz poddać się leczeniu, możesz poprosić swojego lekarza pierwszego kontaktu lub innego specjalistę o skierowanie lub skontaktować się z fundacją osobiście. Jeżeli fundacja ATV nie jest w stanie Ci pomóc, może skierować Cię do innej placówki.

Większość terapeutów w ATV to psychologowie. Personel jest zobowiązany do zachowania poufności, w związku z czym nie może ujawniać informacji na Twój temat innym osobom bez Twojej zgody, lub w sytuacji, w której istnieje zagrożenie życia lub zdrowia. W razie potrzeby można skorzystać z usług tłumacza.

Większość placówek wymaga opłaty za usługi, chociaż niektóre z nich są bezpłatne.

> Lista usług świadczonych przez ATV w Norwegii

Niektóre biura ATV oferują również pomoc ofiarom przemocy oraz dzieciom, które są narażone na przemoc w domu rodzinnym.

ATV jest fundacją, ale otrzymuje dofinansowanie z centralnych i lokalnych instytucji rządowych oraz funduszy i darowizn.


Strona internetowa fundacji ATV

E-mail: post@atv-stiftelsen.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.