Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Spørsmål og svar

Her finner du et utvalg av spørsmålene vi har fått, og det vi har svart.

Alle situasjoner er ulike, og svarene vi gir er derfor individuelle. Spør oss gjerne du også hvis du ikke finner svar på det du lurte på.

1 2 3 6

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.