Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hvor er det trygt å be om hjelp etter psykisk og økonomisk vold?

Alder: 53
Kjønn: dame

Spørsmål

Skal ut av langvarig forhold med psykisk og økonomisk vold, helse og økonomi er ødelagt. Har bedt om hjelp der det er anbefalt, men opplever ikke at de skjønner alvoret og at det haster. De som burde sett det, verken avdekker eller skjønner denne type vold, tilliten og troen på at noen vil hjelpe oss er borte.

Selv om det jeg kan fortelle er rystende og det er barn her, skjer det lite og volden kan fortsette. Ingen skjønner hvor redd jeg er for konsekvensene av å fortelle om det. Familievernkontoret forutsatte at vi var likeverdige parter, så ikke de skeive maktforholdene og gjorde vondt verre. Krisesenteret tilbyr samtaler, men der skjer det ikke noe før situasjonen blir akutt/ synlig. Fastlegen mente det var en sak for barnevernet, men at voldsutøver ville snakke dem rundt og jeg kommer verre ut enn før. Det ble ikke varslet. Han har sett resultatet av dette, helseskader. Han har bedt meg vurdere egen sikkerhet, men har ikke tid til hjelpe meg videre.

Når fastlegen vurderer at det ikke nytter med noe her, hvordan skal jeg klare det? Jeg trenger konkret og praktisk hjelp av noen som kan og skjønner dette, ikke bare noen som lytter. Hvor er det trygt å be om hjelp?

Svar

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Det er vondt å lese hva du har opplevd, og at du har mistet troen på at noen vil hjelpe.

Vi vil anbefale at du kontakter Vold og overgrepslinjen, VOlinjen, hvor du sammen med en fagperson kan drøfte hva som kan være til best mulig hjelp for deg og dere. Behov for hjelp varierer gjerne fra person til person og er også avhengig av situasjon. VOlinjen kan kontaktes på Chat eller telefon 116 006. Her er det trygt å be om hjelp. De ansatte har mye kunnskap om ulike former for vold og kan gi deg råd om veien videre.

Som du kanskje vet og har erfart, kan det være ulike instanser en må henvende seg til for å få den hjelpen en trenger. Økonomisk rådgivning og eventuelt hjelp er noe man kan ta opp med NAV, samvær og samarbeid etter samlivsbrudd med familievernet. Her kan du for øvrig vurdere å be om en samtale alene for å forklare det du gjør i henvendelsen din til oss, hvis du ikke alt har gjort det.

Opplever du at fastlegen din ikke har tid til å hjelpe deg, eventuelt henvise deg videre, kanskje du skal vurdere å bytte fastlege – om det er noe som lar seg gjøre? Eventuelt kan du ta kontakt med kommunens helse- og omsorgstjenester å spørre om de kan tilby deg og/eller barna dine hjelp.

Ønsker dere alt godt, og håper dere vil få den hjelpen dere har behov for.

Vennlig hilsen oss i dinutvei.no