Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

VO-linjen – 116 006

Logo VO-linjen

Vold- og overgrepslinjen 116 006 er en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Telefonen er landsdekkende, gratis og åpen hele døgnet. Du kan få hjelp, råd og svar på spørsmål, men du kan også ta kontakt om du bare har behov for at noen lytter til deg. Du kan også få hjelp til å finne fram til andre hjelpetilbud i nærheten av der du bor.

De som svarer på telefonen arbeider daglig med voldsproblematikk og har erfaring fra møter med personer som utsettes for vold og overgrep. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse.

De som svarer på telefonen arbeider daglig med voldsproblematikk

Hvis du ønsker det, kan du ringe anonymt, det vil si at du ikke trenger å oppgi verken ditt eget eller andres navn. De ansatte snakker norsk. Hjelp kan også tilbys på engelsk.

Hjelpelinjen er også for deg som jobber i hjelpeapparatet, eller er familie, venn eller kollega til en som er voldsutsatt.

VO-linjen drives av Krisesentersekretariatet og Oslo krisesenter, og er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.

Kontaktopplysninger

Telefon 116 006

VO-linjens nettsted: volinjen.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.