Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

VO-linjen – 116 006

Logo VO-linjen

Vold- og overgrepslinjen 116 006 er en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Telefonen er landsdekkende, gratis og åpen hele døgnet. Er du utsatt for vold eller overgrep av noen som står deg nær, kan du få hjelp, råd og svar på spørsmål, men du kan også ta kontakt om du bare har behov for at noen lytter til deg. Du kan også få hjelp til å finne fram til andre hjelpetilbud i nærheten av der du bor.

Snakk eller chat anonymt

Hvis du ønsker det, kan du ringe anonymt, det vil si at du ikke trenger å oppgi verken ditt eget eller andres navn. VO-linja har også en chat. Du kan skrive til den helt anonymt og lydløst. Chatten finner du her.

Hvem får du snakke med?

De som svarer på telefonen og chatten arbeider daglig med voldsproblematikk og har erfaring fra møter med personer som utsettes for vold og overgrep. De har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse.

De som svarer på telefonen og chatten arbeider daglig med voldsproblematikk

Alle snakker norsk. Hjelp kan også tilbys på engelsk.

Se film om hvordan du møtes hos VO-linjen:

 

Hjelp noen andre som opplever vold eller overgrep

Hjelpelinjen er også for deg som jobber i hjelpeapparatet, eller er familie, venn eller kollega til en som er voldsutsatt.

VO-linjen drives av Krisesentersekretariatet og Oslo krisesenter, og er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.

Kontaktopplysninger

Telefon 116 006

Chat med VO-linjen på deres nettsted volinjen.no

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei med innspill fra VO-linjen.

Kilder:

volinjen.no