Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

VO-linjen – 116 006

Logo VO-linjen

Vold- og overgrepslinjen 116 006 er en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Telefonen er landsdekkende, gratis og åpen hele døgnet. Du kan få hjelp, råd og svar på spørsmål, men du kan også ta kontakt om du bare har behov for at noen lytter til deg. Du kan også få hjelp til å finne fram til andre hjelpetilbud i nærheten av der du bor.

Chat med VO-linja

VO-linja har også en chat. Du kan skrive til den helt anonymt og lydløst. Chatten finner du på volinjen.no

Hvem får du snakke med?

De som svarer på telefonen arbeider daglig med voldsproblematikk og har erfaring fra møter med personer som utsettes for vold og overgrep. De har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse.

Alle snakker norsk. Hjelp kan også tilbys på engelsk.

De som svarer på telefonen arbeider daglig med voldsproblematikk

Snakk med noen om vold i hjemmet, helt anonymt

Hvis du ønsker det, kan du ringe anonymt, det vil si at du ikke trenger å oppgi verken ditt eget eller andres navn.

Hjelp noen andre som opplever vold eller overgrep

Hjelpelinjen er også for deg som jobber i hjelpeapparatet, eller er familie, venn eller kollega til en som er voldsutsatt.

VO-linjen drives av Krisesentersekretariatet og Oslo krisesenter, og er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.

Kontaktopplysninger

Telefon 116 006

Chat med VO-linjen på deres nettsted volinjen.no