Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Qadka caawinta VO – 116 006

Logo VO-linjen

Qadka caawinta VO – Qadka caawinta Rabshada Qoyska Qaranka Norway iyo xadgudubka galmada 116 006 – waxay u furantahay qof walba ee ay saameyso rabshada qoyska ama xadgudubka.

Adeega wuxuu daboolaa Norway oo dhan, waa bilaash oo wuxuu furanyahay 24/7. Haddii aad tahay dhibanaha rabshada ama xadgudubka galmada ee uu geystay qof kuu dhow, waxaad u soo wici kartaa lambarka caawin, tallo iyo jawaabo ee su’aalaha, laakin waxaad sidoo kale soo wici kartaa haddii kaliya aad u baahantahay dhageysiga dhagaha si aad ula hadashid. Waxaad sidoo kale heli kartaa caawin lagu raadiyo adeegyada taageerada kale ee gurigaaga u dhow.

Soo wac ama ku sheekeyso magac la’aan

Haddii aad doorbidid, waxaad u soo wici kartaa qadka caawinta magac la’aan, taasoo la micna ah inaan lagaaga baahneyn inaad dhahdid magacaaga, ama magaca qof walboo kale. Qadka caawinta VO ayaa sidoo kale leh adeega sheekeysiga. Waxaad ku qori kartaa midaan si gabi ahaanba aamusnaan ah adoo joogteynayo qarsoodigaaga. Adeega sheekada waa halkaan.

Yaad la hadli kartaa?

Shaqaalaha qadka caawinta iyo adeega sheekeysiga ayaa ula macaamilo si xirfadeysan dhibaatooyinka rabshada iyo xadgudubka ee maalinlaha ah oo waxay qibrad u leeyihiin la talinta dhibanayaasha rabshada iyo qoyska. Waxay saaran waajibaadka qarsoodiga oo sidaas darteed looma ogola inay la wadaagaan warbixin walba ee ku saabsan dadka kale iyadoon jirin ogolaanshahaaga, ama haddii ay jiraan halis dhow oo qof la waxyeelay ah.

“Shaqaalaha qadka caawinta iyo adeega sheekeysiga ayaa ula macaamilo si xirfadeysan dhibaatooyinka rabshada iyo xadgudubka ee maalinlaha ah”

Qof walba wuxuu ku hadlaa af Norway. Caawinta ayaa sidoo kale lagu heli karaa af Ingiriis.

Daawo filimkaan ee ku saabsan la xiriirida qadka caawinta VO:

 

Caawi qof kale ee la kulmayo rabshada ama xadgudubka

Qadka caawinta ayaa sidoo kale u adeego xirfadlayaasha qeybta dadweynaha, iyo qoyska, saaxibada ama asxaabta dhibanayaasha.

Qadka caawinta Rabshada Qoyska Qaranka waxaa maamulo Agaasinka Dhaqaaqa Hoyga iyo Hoyga Masiibada Oslo, oo waxaa maalgeliyo Wasaarada Cadaalada iyo Amniga Dadweynaha.

Sharaxaadaha xiriirka

Taleefonka 116 006

Kala sheekeyso qadka caawinta VO dhinaca websaydkooda ee volinjen.no

Qoraalka waxaa qoray guddiga tafaftirka dinutvei.no iyo tallada kaimaaneyso qadka caawinta VO-helpline.