Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Bruker jeg vold?

Illustrasjon, bruker jeg vold

Har du problemer med å kontrollere temperamentet ditt? Er du oppfarende og skremmer noen du egentlig er glad i? Hvis du slår, sparker eller kommer med trusler, ydmyker, krenker eller kontrollerer andre, utøver du vold. Heldigvis kan du få hjelp til å endre deg.

Å bruke vold er straffbart. Hvis du erkjenner at du har et voldsproblem, er du nærmere en løsning. Tyr du til vold, bør du vurdere å søke hjelp. Du vil trolig ha nytte av profesjonell hjelp for å forstå hva som skjer, hva volden gjør med dine nærmeste og til å til å ta kontroll over og forhindre at du fortsetter å bruke vold. Helsestasjonen, hos fastlegen, Alternativ til vold og familievernet er steder du kan søke hjelp.

Hva sier loven om vold i nære relasjoner?

Usikker på om du bruker vold?

Ikke alle som utsetter andre for vold forstår hva de gjør. Vold er ikke bare slag, spark, eller andre former for fysisk vold. Psykisk vold, for eksempel i form av trusler, ydmykelser, krenkelser og det å kontrollere andre, er like skadelig, men kan være vanskeligere å erkjenne overfor seg selv at man bruker. Eksempler på kontroll er når du kontrollerer hvem partneren din er sammen med, hva hen gjør, hvordan hen kler seg og hva hen bruker egne penger til.

Ulike former for vold

Er du usikker på om du utsetter andre for vold, bør du snakke med noen. Det kan være en klok venn eller venninne, men du kan også få profesjonell hjelp. Avhengig av hvor gammel du er, kan du snakke med helsesøster på skolen eller helsestasjon for ungdom om det du strever med. Mange kommuner har en ungdomstjeneste eller en utekontakt. Fastlegen kan også gi råd og hjelp og eventuelt henvise deg videre. Andre steder du kan søke hjelp er Alternativ til vold eller familievernet.

Dinutvei.no har laget tre korte filmer som gir et innblikk i hvordan vold kan ytre seg:

Film: «Det finnes mange typer vold i nære relasjoner»

 

Film: «Vold i nære relasjoner er ikke alltid like lett å oppdage»

 

Film: «Barn som opplever vold hjemme ser verden litt annerledes»

 

KRIPOS har også laget en viktig liten film som illustrerer hvordan vold kan utvikle seg i et kjærlighetsforhold – se videoen «Hvor lite skal du finne deg i?«, film 01:27