Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Har jeg begått et seksuelt overgrep?

Har jeg begått seksuelt overgrep?

Seksuelle handlinger skal kun skje når alle har lyst og samtykker til det. Det er lov til å ombestemme seg selv om dere allerede er i gang. Hvis du ikke respekterer andres nei, begår du overgrep.

Overgrep begås av både menn og kvinner. Det vanligste er at partene kjenner hverandre og at overgrepet skjer for eksempel i en av partenes bopel.

Det kan hende dere har flørtet, kysset, eller også hatt samleie tidligere. Det kan være partneren din. Begge (eller alle hvis dere er flere) må kunne ombestemme seg når som helst. Når sex skjer uten samtykke er det et overgrep. Det kan være skadelig, og kan rammes av straffeloven.

Seksuell omgang og voldtekt – hva sier straffeloven?

Hva er samtykke?

At den andre ikke sier «nei» betyr ikke at de sier «ja».

Et nei kan uttrykkes på flere måter, ikke bare med ord, men også med kroppsspråk. At den andre ikke sier «nei» er imidlertid ikke et «ja». Dersom den andre skyver deg vekk eller trekker seg bort eller forholder seg helt passiv, kan det være et tegn på at de ikke ønsker å gå videre.

Hvis du er i tvil om hva den andre vil, kan du spørre. Er du fortsatt i tvil, er det best å stoppe. Du må også forsikre deg om at den andre parten er våken og har lyst før du innleder sex. En som sover eller er bevisstløs kan ikke samtykke. Er den andre parten på en eller annen måte ute av stand til å motsette seg sex, er det overgrep å forsøke seg eller å fortsette.

Uaktsom og forsettlig voldtekt – hva sier straffeloven?

Usikker på grensene?

Hvis du synes det er vanskelig å forstå hvor grensene går eller du er usikker på om du har begått overgrep, bør du snakke med noen, og da kan du få hjelp.

Amnesty har laget flere filmer om voldtekt, sex og grensesetting.

Avhengig av hvor gammel du er, kan du snakke med helsesøster på skolen eller helsestasjon for ungdom om det du strever med. Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt. Fastlegen kan også gi råd og hjelp og eventuelt henvise deg videre.

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.