Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er seksuelle overgrep?

Urolig sjø, illustrasjon for seksuelle overgrep og seksuell vold

Seksuelle overgrep er mer enn det mange gjerne tror. Det kan foregå både med og uten fysisk kontakt, og er noe alle kan utsettes for.

Det trenger ikke å være samleie eller annen fysisk kontakt for at noe kan defineres som et seksuelt overgrep. Mange typer handlinger kan være overgrep. Med ordet handlinger mener vi her ordet slik det brukes i dagligtalen og ikke slik straffeloven bruker det.

Overgrep er handlinger både med og uten fysisk kontakt

Seksuelle overgrep er ufrivillige handlinger eller forsøk på handlinger både med og uten fysisk kontakt.  

Handlinger eller forsøk på handlinger med ufrivillig fysisk kontakt kan være:

 • berøring
 • beføling
 • slikking
 • suging
 • masturbasjon
 • samleieliknende handlinger
 • samleie og voldtekt

Handlinger eller forsøk på handlinger uten fysisk kontakt kan være:

 • seksualisert tilsnakk
 • blotting
 • fotografering
 • filming
 • kikking
 • fremvisning av pornografi

Overgrepet kan skje i form av at den utsatte lures, presses eller trues til å utføre handlinger sammen med andre, at den utsatte må se på andre som utfører seksuelle handlinger eller ved at vedkommende må utføre seksuelle handlinger med seg selv i andres påsyn. Overgrep kan skje alle, og det er et overgrep uansett om man er edru, ruset eller sover.

Uten samtykke

Hvis handlingen er ufrivillig og gjøres mot den utsattes vilje er det ikke gitt samtykke. Den som utsettes kan ha sagt nei eller satt seg til motverge, og på den måten ikke gitt samtykke, eller vært ute av stand til både å gjøre motstand eller å gi samtykke. Det kan være flere grunner til det siste. Det kan være at den utsatte ikke er samtykkekompetent, som betyr at man ikke i stand til å ta valg på egne vegne, si ja eller nei til en bestemt handling (for eksempel helsehjelp) og å forstå konsekvensene av det valget man tar. Dette kan være tilfellet dersom noen er svært psykisk syk eller veldig ung. Å være beruset kan også gjøre en ute av stand til å samtykke.

Seksuelle overgrep i straffeloven

Straffeloven skiller mellom tre hovedkategorier av seksuelle overgrep: «seksuell omgang», «seksuell handling» og «seksuelt krenkende atferd». Hvilken av disse betegnelsene et overgrep gis, er avgjørende for hvilke straffebestemmelser (eventuelt hvilket straffalternativ i en bestemmelse) som kommer til anvendelse. I den såkalte voldtektsbestemmelsen brukes betegnelsen seksuell omgang.