Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er seksuelle overgrep?

Urolig sjø, illustrasjon for seksuelle overgrep og seksuell vold

Seksuelle overgrep er mer enn det mange gjerne tror. Det kan foregå både med og uten fysisk kontakt, og er noe alle kan utsettes for.

Seksuelle overgrep kan skje alle, og det er et overgrep uansett om man er edru, ruset eller sover.

Overgrep er handlinger både med og uten fysisk kontakt

Seksuelle overgrep er ufrivillige handlinger eller forsøk på handlinger både med og uten fysisk kontakt.  

Handlinger eller forsøk på handlinger med ufrivillig fysisk kontakt kan være:

 • berøring
 • beføling
 • slikking
 • suging
 • masturbasjon
 • samleieliknende handlinger
 • samleie og voldtekt

Handlinger eller forsøk på handlinger uten fysisk kontakt kan være:

 • seksualisert tilsnakk
 • blotting
 • fotografering
 • filming
 • kikking
 • fremvisning av pornografi

Med ordet handlinger mener vi her ordet slik det brukes i dagligtalen og ikke slik straffeloven bruker det.

Overgrepet kan skje i form av at den utsatte

 • lures, presses eller trues til å utføre handlinger sammen med andre.
 • må se på andre som utfører seksuelle handlinger.
 • må utføre seksuelle handlinger med seg selv i andres påsyn.

Sex uten samtykke

Hvis handlingen er ufrivillig og gjøres mot den utsattes vilje er det ikke gitt samtykke. Den som utsettes kan ha sagt nei eller satt seg til motverge, og på den måten ikke gitt samtykke. Vedkommende kan også ha vært ute av stand til både å gjøre motstand eller å gi samtykke.

Et eksempel på det siste kan være at den utsatte ikke er samtykkekompetent. Det betyr at man ikke i stand til å ta valg på egne vegne, eller forstå konsekvensene av det valget man tar. Dette kan være tilfellet dersom noen er svært psykisk syk eller veldig ung. Å være beruset kan også gjøre en ute av stand til å samtykke.

Seksuelle overgrep og straffeloven

Straffeloven har tre bestemmelser om seksuelle overgrep:

 • «seksuell omgang» (det som kalles voldtektsbestemmelsen)
 • «seksuell handling»
 • «seksuelt krenkende atferd»

Hvilken straffebestemmelse som brukes avgjør sakens videre forløp hos politi og rettsvesen. I den såkalte voldtektsbestemmelsen brukes betegnelsen seksuell omgang.

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.

Kilder

lovdata.no